top of page
actual_HP_vcela_agrocs_edited_edited.jpg

Pro „“ bylo nalezeno 55 položek

Další stránky (34)

 • E-shop | AGRO CS a.s.

  E-SHOP Nakupujte naše výrobky z pohodlí domova, dodáváme zahradu až ke dveřím! Megazahrada.cz je poradensko-prodejní portál, kde naleznete vše pro svoji zahradu. Nabízíme substráty, hnojiva, osiva, prostředky ochrany rostlin a další pěstební pomůcky. Výrobky vám dovezeme až ke dveřím nebo si je můžete vyzvednout zdarma přímo v České Skalici. ​ Substráty hnojiva OSIVA OCHRANA krmivo Naše výrobky najdete i na MALL.CZ

 • Laboratoř | AGRO CS a.s.

  akreditovaná LABORATOŘ zkoumáme mikrovesmír PŮDY, SUBSTRÁTY, KOMPOSTY Provádíme: odběry vzorků rozbory vzorků agronomické hodnocení, doporučení hnojení Půdy půdní dusík - stanovení minerálního dusíku (N-NH4, N-NO3) přístupné živiny dle Mehlicha 3 – (P, K, Mg, Ca + pH/CaCl2) KVK výpočtem dle Mehlicha 3 rizikové kovy - rozbor dle dle platné vyhlášky na ochranu zemědělského půdního fondu (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn) mikroprvky – B, Mo, Cu, Mn, Zn, Fe, S Půdy - ovocné sady, zelinářství těžké kovy - (Pb, Cd, Hg, Cr, As) rozbor pro integrovaný systém pěstování ovoce, zeleniny Sportovní a golfová hřiště přístupné živiny dle Mehlicha 3 (P, K, Mg, Ca + pH/CaCl2) a KVK výpočtem zrnitost - suché sítování zrnitost - plavením Zahradnické půdy, komposty, substráty rozbor dle VŠÚOZ Průhonice: sušina, spalitelné látky, objemová hmotnost ve vodním výluhu: pH/H2O, vodivost, N-NO3, Na, Cl, v Göhlerově výluhu: N-NH4, N-NO3, P2O5, K2O, MgO, CaO ​​ rozbor dle rakouské normy ÖNORM S 2021: objemová hmotnost, pH/H2O, vodivost, obsah solí ve výluhu CAL: P2O5, K2O, MgO ve výluhu CaCl2: N-NH4, N-NO3 mikroelementy a rizikové kovy dle požadavku ​​ rozbor dle evropské normy EN 13037, EN 13038, EN 13041, EN 13650, EN 13651, EN 13652: sušina, objemová hmotnost ve výluhu CAT: pH, N-NH4, N-NO3, P2O5, K2O, MgO ve vodním výluhu: pH, vodivost, N-NH4, N-NO3, P2O5, K2O, MgO, CaO mikroelementy a rizikové kovy dle požadavku ​ komposty - vlhkost, spalitelné látky, N-celkový, poměr C:N, pH totální obsahy živin – N,P2O5,, K2O, MgO, CaO rizikové kovy - 9x (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) Agronomické hodnocení a doporučení hnojení Na požádání zpracujeme hodnocení výsledků a vypracujeme doporučení hnojení a to obecné nebo na konkrétní plodinu. Odběry vzorků Zajistíme nezávislý odběr vzorků půd prováděný laboratoří pro stanovení obsahu živin, mikroprvků a humusu pro potřeby legislativy pro agronomické zkoušení půd - AZP pro integrovaný systém pěstování ovoce a zeleniny Laboratoř je držitelem pověření ÚKZÚZ k provádění odběru půdních vzorků. ​ Odběry půd prováděné zákazníkem V případě, že výsledky rozboru slouží pouze pro informaci a pouze pro potřebu zákazníka, může odběr provést sám zákazník. Způsob odběru zákazník provádí dle níže uvedených postupů. Postup pro odběr půdního vzorku Pro odběr lze použít sondýrovací tyč, rýč nebo lopatku. Odběr vzorku se provádí z profilu kořenového systému a to z více míst záhonu, půdního bloku, honu... Odebraná půda se důkladně promíchá a oddělí se dílčí reprezentativní vzorek o hmotnosti cca 0,5 kg. Odběr pro agronomické zkoušení zemědělských půd - AZP Odběr se provádí sondýrovací tyčí - minimálně 30 vpichů na 1 vzorek: Orná půda bramborářské a horské oblasti - ze 7 ha, z orničního profilu max. 30 cm Řepařské a kukuřičné oblasti - z 10 ha, z orničního profilu max. 30 cm Trvalé travní plochy - ze 7 ha, do hloubky 15 cm Chmelnice - ze 3 ha, z hloubky 40 cm, přičemž se odstraňuje vrchní vrstva 10 cm Vinice - z 2 ha s přihlédnutím na terénní vyrovnanost a členitost, z profilu 0-30 cm, 30-60 cm Ovocné sady - ze 3 ha, z profilu 30 cm Odběr pro stanovení půdního dusíku Odběr vzorku se provádí z profilu kořenového systému a to z více míst záhonu, půdního bloku, honu...Odebraná půda se důkladně promíchá a oddělí se dílčí reprezentativní vzorek o hmotnosti cca 0,5 kg. Vzhledem k nestálosti N-NH4 je nutno půdní vzorek uložit v chladu a v co nejkratší době dodat do laboratoře ke zpracování. V případě, že není možno vzorky předat nejpozději do druhého dne po odběru, je nutno je zamrazit. ​ ​ KONTAKTY tel.: 491 457 148, 491 457 161 e-mail: agrocs.lab@agrocs.cz vedoucí laboratoře: Ing. Martina Šimberová mob.: 737 981 929, e-mail: simberova@agrocs.cz vedoucí oddělení: Mgr. Radka Cihlářová mob.: 608 270 639, e-mail: cihlarova@agrocs.cz agronom: Josef Zamastil mob.: 731 192 184, e-mail: zamastil@agrocs.cz vzorkař: Zdeněk Gajdoš mob.: 604 761 205, e-mail: gajdos@agrocs.cz ​ Pracovní doba pondělí až pátek: 6.30 - 15.00 hod. ​

 • Laboratoř | AGRO CS a.s.

  akreditovaná LABORATOŘ zkoumáme mikrovesmír CENÍK a AKCE Ceny za laboratorní služby jsou složeny z jednotlivých položek za odběry, dopravu vzorku, jednotlivá stanovení a dalších přípravných prací a dodatkových služeb. K výsledné ceně se připočítává 21 % DPH. Dle konkrétního požadavku zákazníka vypracujeme kalkulaci ceny a podáme informaci předem . ​ Sleva 10 % z jednorázové zakázky platí pro nové zákazníky, kteří nám doručí (osobně, poštou, mailem) vyplněný Dotazník pro monitorování spokojenosti zákazníka. ​ AKCE pro majitele studní Provedeme rozbor vody ze studny a poradíme vám, co udělat v případě nevyhovujících výsledků. Krácený rozbor pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. podá základní informace o kvalitě pitné vody ve Vaší studni. Navíc k tomu Vám nabízíme stanovení tvrdosti vody (údaj velmi užitečný pro Vaše pračky, myčky a varné konvice) bez navýšení ceny rozboru. V laboratoři EKOAKVA v areálu firmy AGRO CS a.s. v Říkově u České Skalice Vám pracovníci zapůjčí vzorkovnice a vysvětlí, jak provést odběr vzorku vody ze studny. Je nutné si domluvit den odběru a doručení vzorku do laboratoře. Volat můžete na telefon 491 457 148, 491 457 161. ​Akreditovaný protokol s výsledky rozboru vzorku včetně hodnocení vypracujeme nejpozději do 10 dnů. Převzít jej můžete přímo v laboratoři nebo jej obdržíte poštou po zaplacení faktury. Celková cena za rozbor a hodnocení je 1511 Kč + 21% DPH . Osobní nebo telefonická konzultace s pracovníkem laboratoře je zdarma. ​ AKCE pro zahrádkáře Základem dobré sklizně je kvalitní půda. Provedeme rozbor a p oradíme vám, čím půdu hnojit. Hodnoty pH, hořčíku, vápníku, draslíku a fosforu jsou nejdůležitější informace o Vaší půdě. Odeberte zeminu z hloubky kořenového systému pěstované rostliny, rovnoměrně z 10-20 míst celé plochy záhonu, nebo jedná-li se o sad či vinici, pak minimálně z 30 míst pěstebního bloku. Zeminu důkladně promíchejte a přibližně 1 kg dejte do označeného igelitového sáčku . Ke vzorku napište své jméno a adresu, telefonní kontakt, případně e-mail. Uveďte druhy pěstovaných rostlin, na které chcete doporučit hnojení. Řádně označené vzorky doručte (osobně, poštou) do budovy EKOAKVA LABORATOŘE v areálu firmy AGRO CS a.s. v Říkově u České Skalice. Akreditovaný protokol s výsledky rozboru vzorku včetně hodnocení vypracujeme nejpozději do 3 týdnů. Převzít jej můžete přímo v laboratoři nebo jej obdržíte poštou po zaplacení faktury. Celková cena za rozbor a hodnocení je 991 Kč vč. DPH . Při rozboru ovoce, zeleniny nebo půdy na těžké kovy stanovíme živiny v půdě zdarma. ​ AKCE pro majitele septiků Pracuje Vám správně domovní ČOV nebo septik? Provedeme rozbor odpadní vody na základní hodnoty CHSKCR, BSK5, NL (nerozpuštěné látky). Odeberte vodu na výtoku Vaší domovní ČOV nebo septiku do čisté PE lahve od pitné vody o objemu 1,5 až 2 litry. Pečlivě uzavřenou láhev co nejrychleji dopravte do EKOAKVA LABORATOŘE v areálu firmy AGRO CS a.s. v Říkově u České Skalice. Ke vzorku napište své jméno a adresu, telefonní kontakt, případně e-mail. ​ Akreditovaný protokol s výsledky rozboru vzorku vypracujeme nejpozději do 2 týdnů. Převzít jej můžete přímo v laboratoři nebo jej obdržíte poštou po zaplacení faktury. Celková cena je 599 Kč + 21% DPH . ​

Zobrazit vše

Příspěvky na blogu (21)

 • Jarní číslo firemního časopisu

  Po roční pauze je tu opět nové číslo firemního magazínu Dobrý den a je plný novinek a zajímavých informací nejen ze světa zahradničení! :) Dozvíte se novinky ze všech našich 5 divizí, představíme vám obchodního partnera New Visit i neotřelou zálibu našeho konstruktéra ze Strojírenské divize a nechybí ani celofiremní projekty a odborové informace. Časopis si můžete přečíst na odkaze níže. JARNÍ ČÍSLO MAGAZÍNU KE STAŽENÍ:

 • Prodejní doba substrátů během Velikonoc

  Tradiční prodej substrátů v areálu firmy AGRO CS (Bezručova 107, Česká Skalice) bude i během velikonočních svátků, a to následující den: • Pátek - 7. dubna 08:00-12:00 • Sobota - 4. dubna 08:00-12:00 Následující víkend opět při původní otevírací době, až do vyprodání zásob. Pátek - 14:00-17:00 Sobota - 08:00-12:00 CENA? 2 Kč/litr ZÁSADY PRODEJ SUBSTRÁTŮ: 1. Do areálu budou vpuštěni maximálně 3 zákazníci najednou. 2. Platba je možná pouze bezhotovostně – platební kartou. 3. Zákazníci budou používat vozíky pro výběr substrátů. 4. Zákazníci se budou řídit pokyny obsluhy. 5. Doklad o platbě pouze na vyžádání.

 • Osvědčení o produkci obalů za rok 2022

  Nejen prací s našimi výrobky společně "děláme svět krásnější". Společnost AGRO CS a.s. se chová odpovědně k životnímu prostředí a šetrně hospodaří s obaly, čímž přispívá ke snížení produkce skleníkových plynů. Aktivně se účastníme systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů, který zajišťuje EKO-KOM a.s. v rámci programu úspory emisí.

Zobrazit vše
bottom of page