top of page
actual_HP_vcela_agrocs_edited_edited.jpg

34 items found for ""

 • CONTACT | AGRO CS a.s.

  CONTACT Headquarters (billing address) AGRO CS a. s. No. 265 552 03 Rikov Czech Republic ID 64829413 VAT number CZ64829413 Phone: +420 491 457 111 Data box: t8dvjxw ​ www.agrocs.cz agrocs@agrocs.cz ​ The company is registered in the Commercial Register at the Regional Court in Hradec Králové, Section B, Insert 1316. Management Board of Members Jan Harant Jaroslav Zítko ​ CEO Jan Harant, jr . assistent of CEO - Petra Srutkova, +420 491 457 167, srutkova@agrocs.cz ​ CFO Daniel Macek macek@agrocs.cz ​ Detailed contacts of divisions GARDEN ENGINEERING AGROSERVICES BIOENERGY PETFOOD Send us a message Name E‑mail Surname Phone Message Send You sent the message successfully

 • Garden Contact | AGRO CS a.s.

  Contact List of Garden division GARDEN division ​ Division Director zahradni_kontakt GARDEN division ​ Division Director Jaroslav Zitko +420 491 457 156 zitko.j@agrocs.cz ​ ​ Marketing&Sales Director (HOBBY program) Vit Lauermann +420 731 686 414 lauermann@agrocs.cz ​ Leading manager (PROFI program) Kamil Pecenka +420 739 570 171 pecenka@agrocs.cz ​ ​Production Manager David Micak +420 491 457 149 micak@agrocs.cz Logistics manager Tomas Zitko +420 491 457 121 zitko.t@agrocs.cz ​ Economist Vladimir Kozel +420 734 358 263 kozel@agrocs.cz ​ Business Develop ment Export Nika Jackuliakova +33 637 3367 28 nika@agrocs.cz G ​ G G ​ G ​ G G ​

 • OUR DIVISIONS | AGRO CS a.s.

  OUR DIVISIONS G A R D E N G A R D E N E N G I N E E R I N G E N G I N E E R I N G A G R O S E R V I C E S A G R O S E R V I C E S B I O E N E R G Y B I O E N E R G Y P E T F O O D P E T F O O D

 • Detailed Contact List | AGRO CS a.s.

  Detailed Contact List GARDEN division Division Director Jaroslav Zitko +420 491 457 131 zitko.j@agrocs.cz ​ Marketing&Sales Director (HOBBY program) Vit Lauermann +420 731 686 414 lauermann@agrocs.cz ​ Leading manager (PROFI program) Kamil Pecenka +420 739 570 171 pecenka@agrocs.cz ​ Production Manager David Micak +420 736 125 322 micak@agrocs.cz ​ Logistics manager Tomáš Zitko +420 491 457 121 zitko.t@agrocs.cz ​ Economist Vladimir Kozel +420 734 358 263 kozel@agrocs.cz ENGINEERING division ​ Division Director Emil Kadanik +420 491 457 142, +420 603 836 837 kadanik@agrocs.cz ​ Head of Production center Jaroslav Vobornik +420 491 457 100, +420 604 229 428 vobornik@agrocs.cz ​ Project Manager Kamil Jedlicka +420 731 629 908 jedlicka@agrocs.cz ​ Sales Manager for Europe Henrich Lövinger +421 908 458 804 lovinger@agrocs.cz ​ Head of MTZ center, fuel shop Jaroslav Burdych +420 491 457 143, +420 737 847 309 burdych@agrocs.cz ​ Sales manager for AdBlue and PE packaging Petr Vlcek +420 737 273 590 petr.vlcek@agrocs.cz ​ BIOENERGY division Operations Manager Petr Stohanzl +420 603 826 655 stohanzl@agrocs.cz ​ Deputy Operations Manager Manager of the composting plant Klara Sestakova +420 731 663 184 sestakova@agrocs.cz PETFOOD division ​ Consulting area Bohemia Nela Stastna +420 734 767 859 stastnan@agrocs.cz ​ Consulting area Bohemia and abroad Katerina Pospichalova +420 732 228 822 pospichalova@agrocs.cz Financial & accounting dept. +420 491 457 179 AGRO SERVICES division Division Director Petr Marik +420 491 457 156, +420 605 521 202 marik@agrocs.cz ​ Agronomist (fertilizer sales) Robert Boruvka +420 491 457 153, +420 603 582 017 boruvka@agrocs.cz ​ Agronomist (fertilizer sales) Josef Zamastil +420 491 457 171, +420 731 192 184 zamastil@agrocs.cz ​ Invoicing Anezka Capova +420 491 457 165 capova@agrocs.cz EKOAKVA laboratory Head of the laboratory Martina Simberova +420 737 981 929 simberova@agrocs.cz ​ Deputy Head of Laboratory Radka Cihlarova +420 491 457 148, +420 608 270 639 cihlarova@agrocs.cz ​ Quality manager Milos Marsik +420 491 457 148 marsik@agrocs.cz ​ Head of Meziměstí center , Invoicing Hana Pulpanova +420 739 500 110 pulpanova@agrocs.cz ​ Head of Doudleby nad Orlicí center Petr Marik +420 494 383 481, +420 605 521 202 agp.do@tiscali.cz Invoicing of Doudleby center, tank transport of liquid fertilizer DAM Michaela Klimtova +420 494 383 481, +420 733 161 590 klimtova@agrocs.cz kotva_zahradni Kotva_bioenergie Kotva_petfood Kotva_agrosluzby Kotva_strojirenska Kotva_laborator

 • Laboratory | AGRO CS a.s.

  certified LABORATORY we analyze microcosmos V akreditované laboratoři provádíme široké spektrum činností v oblasti odběrů a následné analýzy vzorků vody, půd, substrátů, hnojiv, kalů z ČOV a také plodů ovoce či zeleniny. Laboratoř je nezbytnou součástí výzkumně vývojového řetězce jak při testování stávajících, tak vývoji nových výrobků. Vyhovíme požadavkům podnikatelským i soukromým. Voda Půda, substráty Ovoce, zelenina Odpady, kaly Krmiva, rostliny Bioplynové stanice Оur Certificates Ceny a akce Special Offer CONTACT

 • Laboratoř | AGRO CS a.s.

  akreditovaná LABORATOŘ zkoumáme mikrovesmír NAŠE CERTIFIKÁTY Laboratoř má zavedený systém kvality a podléhá dozoru ČIA a ÚKZÚZ. Naše Zkušební laboratoř č. 1468 vlastní osvědčení o akreditaci vydané ČIA ( Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., www.cia.cz) ​ Předmět akreditace: Fyzikálně chemické a mikrobiologické analýzy pitných , podzemních, povrchových a odpadních vod, výluhů, půd, kompostů, substrátů, kalů, sedimentů, hnojiv, rostlinného materiálu, potravin a krmiv včetně odběru vzorků pitných, podzemních, povrchových a odpadních vod, kalů a sedimentů v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení. ​ Laboratoř má oprávnění k provádění chemických rozborů půd udělené Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským ( www.ukzuz.cz) ​ Text oprávnění: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2, jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst.2 a 3 zák. č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, pověřuje obchodní společnost AGRO CS a.s., Říkov, Česká Skalice - EKOAKVA LABORATOŘ, IČ 64829413 prováděním chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd a pro účely odběrů a analýzy vzorků půdy na pozemcích určených k použití kalů v tomto rozsahu: stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha 3, stanovení výměnné půdní reakce pH, stanovení As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn v extraktu lučavkou královskou a celkového obsahu Hg.Chemické rozbory vzorků půd smějí být prováděny jen v laboratoři („EKOAKVA LABORATOŘ“) jmenované společnosti v Říkově. Pověření k odběru půdních vzorků Pověření vydáno firmě AGRO CS a.s. Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Pověření k provádění odběru půdních vzorků pro agronomické zkoušení zemědělských půd podle § 10 odst. 2 zákona č.156/1998 Sb. (o hnojivech). ​ ​ Seznam certifikátů: ČIA - osvědčení o akreditaci 2020 ČIA - příloha k osvědčení 2020 ČIA - Certificate (English) ČIA - Appendix to Certificate (English) ČIA - ISO, ILAC a IAF mezinárodní platnost ÚKZÚZ - Způsobilost k rozboru půd ÚKZÚZ - Způsobilost k odběru půd ÚKZÚZ - Způsobilost k analýze kalů a sedimentů ÚKZÚZ - Způsobilost k analýze půd Leták Sulfam Leták Bioplynové stanice

 • Engineering Contact | AGRO CS a.s.

  Contact List of Engineering division strojir_kontakt ENGINEERING division Division Director Emil Kadanik +420 491 457 142, +420 603 836 837 kadanik@agrocs.cz ​ Head of Production center Jaroslav Vobornik +420 491 457 100, +420 604 229 428 vobornik@agrocs.cz ​ ​ Sales manager for AdBlue and PE packaging Petr Vlcek +420 737 273 590 petr.vlcek@agrocs.cz ​ Sales Manager for Europe Henrich Lövinger +421 908 458 804 lovinger@agrocs.cz Project Manager Kamil Jedlicka +420 731 629 908 jedlicka@agrocs.cz ​ Head of MTZ center, fuel shop Jaroslav Burdych +420 491 457 143, +420 737 847 309 burdych@agrocs.cz ​

 • Intranet | AGRO CS a.s.

  Intranet Intranet links for internal employee needs docházkový systém

 • History | AGRO CS a.s.

  History Brief overview of the company’s history AGRO CS a. s. is a purely Czech business founded in 1992. At that time the company followed up on the activities of Agropodnik Česká Skalice, which delivered advisory services as well as storage and fertilizer applications to farming corporations. For the development in the past few years, AGRO CS had built on its expert skills and knowledge and in 1994 we expanded our activities by producing substrates and fertilizers in consumer packaging. The company had systematically developed this activity to its current position of an East and Central European leader in substrates, fertilizers, and grass seed. A massive development of the company demanded an expansion of the production and warehousing capacity. In 2007 we built a new production and logistics centre with an overall capacity of 115,000 m2 of outdoor hard surface and almost 60,000 m3 of indoor warehousing space. In 2009 and 2011 AGRO CS had established two daughter companies in Lithuania, both focusing on the extraction of black and white peat, i.e. the essential resource for the production of substrates. We became fully independent and self-sufficient in satiating our needs of peat in 2015 when we acquired a peat bog in Belarus. The stock of the local high-quality peat will cover the needs of our company for at least the forthcoming 20 – 30 years. Since 2013 , AGRO CS has been engaged in primary agricultural production through its two own agricultural companies focusing on crop and livestock farming - Nahořanská a.s. and AGROPROVODOV a.s.. In 2018 we acquired the company Jeseničan in order to enter the market of pet food, especially for cats and dogs, under our GRAND label. Currently there are five divisions of AGRO CS with over 250 employees. With our daughter companies we have more than 700 employees. The turnover of the company on the domestic market exceeds CZK 1.9 billion (70 mil €). Our daughter companies are active on the markets in Slovakia, Lithuania, Hungary, and Romania. ​ ​

 • OUR COMPANIES | AGRO CS a.s.

  OUR COMPANIES Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko Major subsidiaries AGRO CS a.s. Czechia AGRO CS a.s. Slovakia AGRO CS Romania Srl. AGRO CS Hungary Kft. ABEX Substráty a.s.

 • Bioenergy | AGRO CS a.s.

  division BIOENERGY we value natural resources We operate a 1.7 MW biogas station as well as a nearby composting plant. Both these facilities process plant-based materials and produce electricity as well as heat delivered into the Jaroměř municipal heat supply system. The composting plant produces certified compost for agriculture COMPOSTING PLANT serves the entire Hradec Králové (East Bohemia) region. We process various compostable wastes from the maintenance of public greenery. The composting plant is designed as an open aerobic compost in a water-proofed area stacked in triangular strip heaps that are intensively aerated using a special compost digger that frequently turns the processed materials. The resulting products are then used for the activities of the company; part is supplied to various farming enterprises. ​ ​ BIOGAS STATION with 1,732 kW installed power is located on the outskirts of Jaroměř. This renewable source of energy functions on the principle of biological degradation of organic matter in anaerobic fermentation tanks. The resulting product is biogas containing approximately 57 % of CH4 methane that is used as fuel for cogeneration units producing electricity and heat. ​ We supply the electricity to the grid, while heat is used to heat up the fermentation tanks and also almost 700 households in Jaroměř. Another output from the biogas station is the so-called digestate, a certified organic fertilizer that is applied in agriculture. ​ ​ HYDROELECTRIC POWER STATION is operated within the AGRO CS facility in Ceska Skalice. The former power station from the 1st half of the 19th century underwent a complete overhaul in 2011. The old station was reconstructed including the feeding canals and vertical Francis turbine that currently generates 132 kW. The produced electricity is used in our facilities; the rest is supplied to the grid. ​ ​ CONTACT ​ bio_kontakt Operations Manager Petr Stohanzl +420 603 826 655 stohanzl@agrocs.cz Manager of the composting plant Klara Sestakova +420 731 663 184 sestakova@agrocs.cz Gallery Kompostárna Play Video Play Video 02:15 Příprava na test kompostovatelnosti První video ukazuje přípravu testu kompostovatelnosti vybraných materiálů. Vše probíhá v kompostárně společnosti AGRO CS v Jaroměři Play Video Play Video 04:39 Výsledky testu kompostovatelnosti Toto video ukazuje výsledky testu kompostovatelnosti vybraných materiálů. Test proběhl v kompostárně společnosti AGRO CS v Jaroměři

 • Engineering | AGRO CS a.s.

  division ENGINEERING just craft and knack The Machine Engineering division and its technologies are renowned on the domestic market as well as abroad – in Lithuania, Hungary, Germany, Poland, Austria, Russia, Slovakia, Ukraine, and in many other countries. The division has a long tradition and many years of experience in developing, manufacturing and delivering machines, equipment, and whole production units for handling bulk materials. Specifically for operations such as stock handling, transport, mixing, sorting, batching, weighing, filling, and packaging, through palletising, robotizing, and wrapping of pallets of e.g. solid mineral fertilizers, substrates, cereals, sands, gravels, soils, composts, waste materials, etc. ​ CLICK HERE to know more about ENGINEERING DIVISON CONTACT Foto & Video

bottom of page