Historie

 

 

Kompletní informace o historii a vývoji firmy
se dočtete ve Firemním profilu
(download, 7 MB)

 


Milníky vývoje společnosti

1974 - zřízen Agrochemický podnik, společný podnik (později Agropodnik);  předmětem jeho činnosti bylo provádění služeb a prací v rostlinné výrobě pro členské organizace.

1992 – přeměna společného podniku na akciovou společnost; vznik AGRO CS spol. s r.o., které si pronajalo veškerý majetek Agropodniku a.s. a navázalo na jeho činnost; byla zahájena výroba substrátů, hnojiv a prodej zahrádkářských potřeb

1.1.1996 – změna právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

1997 -  zahájila činnost první dceřiná společnost ABEX Substráty a.s.

2000 – zahájily činnost další dceřiné společnosti

AGRO CS Poland Sp. z o.o.,              

AGRO CS Hungary Kft.

AGRO CS Slovakia a.s.

1.1.2003 – zanikl Agropodnik a.s.; AGRO CS a.s. jako hlavní akcionář převzalo jmění zaniklého Agropodniku

2004 – zahájila činnost dceřiná společnost AGRO CS Ukraine s.r.o., zabývající se těžbou černé a bílé rašeliny

2006 – AGRO CS a.s. se stala majoritním vlastníkem AGROPODNIKU ORLICE a.s. a zakoupilo středisko Bezděkov (výroba a balení přípravků na ochranu rostlin)

2007 – zakoupení areálu bývalé TIBY a následně úplná rekonstrukce a vybudování nového výrobního a logistického střediska V Lukách s kolaudací v 2008

2008 – kompletní přestavba výrobního závodu substrátů v České Skalici a spuštění bioplynové stanice v Jaroměři

2009 – založení dceřiné společnosti AGRO CS Romania S.r.l

2009 – založení dceřiné společnosti v Litvě UAB Baloša – těžba rašeliny

2011  - založení dceřiné společnosti v Litvě UAB Aliu Durpynas – těžba rašeliny

2012 - 2013 - AGRO CS a.s. se stala vlastníkem majoritního podílu v zemědělském podniku NAHOŘANSKÁ a.s.

2015 - AGRO CS a.s. se stává vlastníkem rašeliniště a výrobního závodu v Bělorusku

2018 - AGRO CS a.s. je jediným akcionářem zemědělských společností Nahořanská a.s. a AGROPROVODOV a.s.

2018 - došlo k nákupu 100% majetkového podílu ve společnosti JESENIČAN s.r.o.

 

Letecký snímek areálu v Říkově z roku 2018: