Strojírenská divize

Strojírenská divize a její řídící management i technologie je znám v tuzemsku, ale i v zahraničí (Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Ukrajina). Divize má mnohaletou tradici a zkušenosti ve vývoji, výrobě a dodávkách strojů, zařízení a celých provozních souborů pro manipulaci se sypkými hmotami. Zejména pro operace naskladňování, přepravu, míchání, třídění, dávkování, vážení, plnění a balení až po paletizaci, robotizaci a ovíjení palet např. tuhých průmyslových hnojiv, substrátů, obilí, písků, štěrků, zemin, kompostů, odpadů, apod.

 Strojírenská divize provádí:

 • zpracování nabídky dle poptávky zákazníka
 • vlastní projektovou a konstrukční činnost
 • výroba strojů a zařízení včetně subdodávek
 • dodávka požadované technologie včetně montáže
 • odzkoušení technologie, zaškolení obsluhy a údržby
 • záruční a pozáruční servis

 Strojírenská divize vyrábí a dodává:

 technologie pro manipulaci se sypkými hmotami, sestávající se z následujících prvků:

 • nerezové pásové dopravníky, pásové dopravníky z konstrukční oceli
 • nerezové korečkové elevátory, korečkové elevátory z konstrukční oceli
 • nerezové srdcové rozdělovací klapky, kruhové rozdělovací klapky
 • nerezové plnící přímočaré klapky a hradítka
 • plničky BIG-BAGů obchodní i technologické
 • plničky ventilových pytlů obchodní i technologické
 • plničky otevřených pytlů obchodní i technologické
 • vážící můstky a můstky plošiny
 • dávkovací zásobníky pasové
 • dávkovací zásobníky šnekové
 • bubnové míchací zařízení
 • šnekové míchací zařízení
 • software pro technologické celky
Naskladňování: násypky, sila

Manipulace s materiálem: dopravníky pásové, šnekové, vibrační, spirálové, pneumatické, korečkové elevátory, rozdělovací klapky

Míchání: diskontinuální, kontinuální, mobilní míchací zařízení

Třídění: třídiče rotační, vibrační, sítové, rotační hvězdicové, mobilní třídící zařízení

Dávkování: komponentů a mikrokomponentů, dávkovací zásobníky

Odvažování: násypek, sil, cisteren, nádrží

Vážení: břemen, mostové váhy

Plnění: pytlů otevřených a ventilových, big bagů

Paletizace: válečkové dráhy, paletizátory, roboty, ovíjení palet