top of page
chemistry-3533039_1920_edited.jpg

akreditovaná

LABORATOŘ

zkoumáme mikrovesmír

BIOPLYNOVÉ STANICE

 

Provádíme:

  • odběry vzorků

  • rozbory vzorků

Provozní rozbory

Suroviny (substráty) do bioplynových stanic:

Sušina, organická sušina, CHSKCr v pův.hmotě

Rozbor digestátu:

Sušina, organická sušina, pH, CHSK-Cr, N-NH4, N-celkový, P, K, Ca, Mg 

Rizikové kovy – 9x (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Cu, Mo, Ni, Zn)

 

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady:

  • v.č. 341/2008 Sb.– tabulka č.5.1. – Limitní koncentrace vybraných rizikových látek a prvků

         Rizikové kovy – 8x (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Zn)

         PCB (suma 7 kongenerů), PAU

       Nerozložitelné příměsi >2mm

  • v. č. 341/2008 Sb. – tabulka 5.2 - Znaky jakosti rekultivačního kompostu

         Vlhkost, spalitelné látky v sušině, celkový dusík, C:N, pH, nerozložitelné příměsi

  • v. č. 341/2008 Sb. – tabulka 5.3 - Znaky jakosti rekultivačního digestátu 

         Vlhkost, celkový dusík, pH

  • v. č. 341/2008 Sb. – tabulka 5.4 – Kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace prováděné na základě sledování indikátorových mikroorganismů 

         Termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky, Salmonella sp. – 5 vzorků na výstupu 

 

KONTAKTY

tel.: 491 457 148, 491 457 161

fax: 491 452 687

e-mail: agrocs.lab@agrocs.cz

vedoucí laboratoře: Ing. Martina Šimberová - 737 981 929

agronom: Josef Zamastil - 731 192 184

vzorkař: Jiří Zvára - 604 999 034

vedoucí oddělení: Mgr. Radka Cihlářová

Pracovní doba pondělí až pátek: 6.30 - 15.00 hod.

bottom of page