top of page
pomáháme farmářům
timac.png

Partner of

Zajišťujeme dodávky hnojiv a komplexní servis zemědělcům, farmářům a distributorům v České republice. Služby a dodávky hnojiv provádíme ve střediscích v České Skalici, Meziměstí, na Vysokově u Náchoda a v Doudlebách nad Orlicí.​

 

Jsme významným dovozcem a prodejcem kapalného hnojiva DAM 390, DAM+S a SAM pro Českou republiku. Zastupujeme největšího evropského výrobce, společnost Zaklady Azotowe Pulawy v České republice.

Hnojiva DAM, DAM+S a SAM dodáváme na místo určení v cisternách automobilových nebo železničních.

MINERÁLNÍ HNOJIVA  dodáváme dusíkatá, hořečnatá, draselná, fosforečná a vápenatá.  

Mapování a odběr půdních vzorků pomocí GPS systému provádíme vlastním zařízením.

Metoda následným počítačovým zpracováním umožňuje určit mapu zásoby živin a stanovit aplikační mapy pro P, K, Mg hnojení a vápnění. Provádíme také mapování pozemků pro stanovení tvaru, velikosti a nadmořské výšky pozemku.

AZZP - agrochemické zkoušení zemědělských půd realizujeme u všech zemědělských kultur v šestiletých intervalech.

Na zkoušených pozemcích se stanovuje u všech vzorků půdní reakci, obsah uhličitanů, obsah přístupného fosforu, draslíku, hořčíku a vápníku. Dále se vypočítává aktuální kationtová výměnná kapacita, potřeba vápnění dle hodnoty pH, druhu půdy a kultury a dle poměru K : Mg.  Půdní vzorky odebíráme v jarním nebo podzimním období.

Zpráva o výsledcích zkoušení spolu s přílohami a odběrovou mapou se předává podnikateli v zemědělství na vyžádání dle „ Žádostí o předání výsledků AZP“ . Služba je hrazená státem, hradí se pouze správní poplatek ve formě kolku.

Výsledky AZZP jsou zemědělcům k dispozici na portálu eAGRI v modulu PORTÁL FARMÁŘE.

...

EKOAKVA - Zkušební laboratoř č. 1468 akreditovaná ČIA

 

V naší laboratoři provádíme: 

  • odběry vzorků vod pitných, povrchových, podzemních a odpadních, kalů, odpadů, vytěžených zemin, hlušin, sedimentů a půd

  • rozbory pitných, povrchových, podzemních, odpadních vod, odpadů, kalů, půd, kompostů, hnojiv, substrátů, rašelin, krmiv, zelených rostlin, zeleniny, ovoce, potravin

  • poradenství

  • akreditované analýzy

Více o LABORATOŘI

Fotogalerie

bottom of page