Dceřiné společnosti

Úspěšný rozvoj divize Zahradní vyústil v založení výrobních a obchodních dceřiných společností na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku. Díky jejich vzniku a rozvoji jsme získali dobré postavení nejen na těchto trzích, ale i dobrou výchozí pozici pro vstup na další přilehlá teritoria (Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Bulharsko a další).

                

Slovensko

První obchodní kroky za hranice České republiky směřovaly přirozeně na Slovensko. Již před založením AGRO CS Slovakia, a.s. (v roce 2000) si výrobky s logem AGRO CS získaly výrazné a stabilní postavení na slovenském trhu. AGRO CS Slovakia, a.s. svou činností navázalo na působení firmy AGROFLORA; převzalo její obchodní síť i některé pracovníky, vybudovalo výrobní závod ve Velkých Dravcích a v tomto oboru se stalo lídrem na slovenském trhu.

Maďarsko

AGRO CS HUNGARY Kft. jako dceřiná společnost AGRO CS a.s., zahájilo prodej výrobků v Maďarsku v roce 2001 (založeno v prosinci 2000), ale svoji aktivní obchodní politiku začalo rozvíjet již o dva roky dříve - ještě jako AGROFLORA Hungary. Dnes je AGRO CS HUNGARYKft. významným partnerem sítě zahradních center a ostatních maloobchodních prodejců i některých nadnárodních řetězců, které na území Maďarska působí.

Rumunsko

Dne 2.10.2009 byla založena dceřinná společnost v Rumunsku – AGRO CS Romania S.R.L., která se během 3 let stala jedničkou na rumunském hobby trhu. Je významným partnerem všech velkých marketů, ale i potravinových řetězců. Výrobky AGRO CS jsou v této zemi mezi spotřebiteli známé a velmi oblíbené.

Rašeliniště

S ohledem zajistit si surovinovou základnu pro výrobu substrátů zakoupila naše společnost 50% podíly ve dvou litevských firmách, které se zabývají těžbou a zpracováním rašeliny: AliuDurpynas a Baloša. Tímto krokem byla v obou společnostech zahájena intenzivní modernizace technického zázemí samotné těžby. Obě rašeliniště poskytují  AGRO CS všechny druhy rašeliny (hnědou, bílou i černou), a to v dostatečně velkém objemu.

Aktuality

Nový BIG BALE Press v Bělorusku

Nový BIG BALE Press v Bělorusku

(11. 02. 2016, 14:17)
Ocenění Receptáře pro AGRO CS

Ocenění Receptáře pro AGRO CS

(11. 02. 2016, 14:02)
IPM 2016 Essen

IPM 2016 Essen

(12. 01. 2016, 08:29)
Za město krásnější 2015

Za město krásnější 2015

(14. 10. 2015, 10:26)
Komín v pohybu! (video)

Komín v pohybu! (video)

(11. 08. 2015, 07:42)
Komín krásně nakvétá!

Komín krásně nakvétá!

(24. 07. 2015, 11:38)