AGRO CS a.s. Zahradní divize Dceřiné společnosti

dceřinné společnosti 1 dceřinné společnosti 2

Úspěšný rozvoj Zahradní divize vyústil v založení výrobních a obchodních dceřiných společností na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku a na Ukrajině. Díky jejich vzniku a rozvoji jsme získali dobré postavení nejen na těchto trzích, ale i dobrou výchozí pozici pro vstup na další přilehlá teritoria (Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Bulharsko a další).

 

Slovensko

První obchodní kroky za hranice České republiky směřovaly přirozeně na Slovensko. Již před založením AGRO CS Slovakia a.s. (v roce 2000) si výrobky s logem AGRO CS získaly výrazné a stabilní postavení na slovenském trhu. AGRO CS Slovakia a.s. svou činností navázalo na působení firmy AGROFLORA; převzalo její obchodní síť i některé pracovníky, vybudovalo výrobní závod ve Velkých Dravcích a v tomto oboru se stalo leadrem na slovenském trhu.

 

Maďarsko

AGRO CS HUNGARY Kft., jako dceřiná společnost AGRO CS a.s., zahájilo prodej výrobků v Maďarsku v roce 2001 (založeno v prosinci 2000), ale svoji aktivní obchodní politiku začalo rozvíjet již o dva roky dříve - ještě jako AGROFLORA Hungary. Dnes je AGRO CS HUNGARY významným partnerem sítě garden center a ostatních maloobchodních prodejců i některých nadnárodních řetězců, které na území Maďarska působí.

 

Polsko

První vážnější obchodní kroky na polském teritoriu se datují do roku 1998. Za počátek skutečné činnosti na tomto trhu lze označit až rok 2000, kdy byla založena dceřiná obchodní společnost AGRO CS Poland Sp. z.o. o. Poněkolika nezbytných měsících příprav byla firma na jaře 2001 připravena zrealizovat první objednávky. V současnosti jsou jejími hlavními partnery zahradní centra, velkoobchody, zahradnictví, školky, ale i některé sítě marketů.

 

Ukrajina

V roce 2000 byly rovněž položeny základy dlouhodobé spolupráce s ukrajinskou společností BAT. Vznikly dva společné podniky. Jeden z nich se specializuje na těžbu černé rašeliny, druhý má v předmětu činnosti těžbu bílé rašeliny a výrobu substrátů pro ukrajinský trh.