top of page
actual_HP_vcela_agrocs_edited_edited.jpg

Novinky

  • Obrázek autoraAgro CS

Výrobní závod AGRO CS ROMANIA je dokončený

Bine AŢI VENIT ÎN ROMÂNIA! Pro ty, kdo neznají rumunštinu, znamená to „Vítejte v Rumunsku!“. A tam bychom vás, alespoň takto online, rádi pozvali na prohlídku nového výrobního závodu. Už od ledna zde probíhá příjem výrobků i expedice. Momentálně zde pracuje 23 lidí a stavy se budou dále doplňovat. Stavební práce jsou z 99 % dokončené a technologické práce se blíží ke konci. S dvěma výrobními linkami bude rumunská pobočka schopná pokrýt poptávku rumunského trhu a zároveň zásobovat jihovýchodní Evropu.


Již někdy v roce 2015 vyvstal požadavek na vybudování výrobního závodu na výrobu substrátů ve společnosti AGRO CS Romania a. s., který bude zásobovat výrobky AGRO CS a. s. trh v Rumunsku a přilehlé trhy, aby došlo k výraznému snížení transportních nákladů při přepravě z Lučence do Rumunska a byla větší flexibilita z hlediska sortimentu. Ve vedení firmy bylo rozhodnuto, že generálním dodavatelem technologie bude vlastní Strojírenská divize.

Strojírenská divize získala během své působnosti již dostatek zkušeností, aby tento náročný úkol zvládla. Byly stanoveny základní požadavky na lokalizaci, potřebný prostor, výkon výrobny, zásobování surovinami a energiemi. Technici a konstruktéři se dali do práce a vznikl základní projekt. Ten byl pochopitelně neustále aktualizován podle připomínek pracovníků i odpovědných vedoucích v našich dalších provozech (AGRO CS Slovakia a. s. a ABEX Substráty a. s. Žabeň), kde jsou podobné linky již několik let v provozu a neustále se vylepšují a zvyšuje se jejich výkon. Výroba začala v roce 2016 a byly poptány i subdodávky zařízení, které Strojírenská divize nevyrábí. Jedná se o silo na vápenec, baličky substrátů do pytlů, paletizátory a zařízení na balení plných palet do fólie (Stretch hood). Rozjetá výroba však byla po nějakém čase pozastavena z důvodů průtahů projektových prací, různých stavebních vyjádření a schvalovacích řízení v Rumunsku. Prodej substrátů na trhu v Rumunsku se v té době ale výrazně navyšoval a termín stavebního povolení na nový závod v Rumunsku se protahoval. Proto správní rada upřednostnila zakázku zvýšení produktivity balení substrátů v závodě AGRO CS a. s. Slovakia, abychom dostáli navýšené poptávce v Rumunsku. Vzhledem k tomu a krátkému termínu na realizaci, musely být některé hotové elementy rumunské technologie upraveny a použity do nové technologie pro Slovensko. Konečně asi po dvou letech byla výroba pro Rumunsko znovu obnovena a v současné době již naši montéři mají za sebou montáž 3 etap (první linka balení, linka separace rašelin a míchání substrátů).

Vstupní násypka balení Separace rašeliny Balení substrátů


Pokračuje 4. etapa, tj. druhá linka balení, která bude dokončena během prosince. Jen pro představu montáž a naladění technologií pro celý závod na substráty trvá cca dva až tři měsíce. Velkou překážkou pro nás je současná koronavirová situace, která nám značně komplikuje práce. Přesto v rumunském závodě již běží výroba balených substrátů do pytlů, linka separace rašelin a míchání substrátů. Poslední 5. etapa (linka drcení rašelin) se bude montovat, pokud to pandemická situace dovolí, na přelomu března a dubna 2021. Tímto bude celý projekt, z hlediska technologického vybavení dodávaného naší divizí, ukončen.

Safety screen a měření Expedice palet

objemu linky míchání

Kommentarer


bottom of page