top of page
actual_HP_vcela_agrocs_edited_edited.jpg

Novinky

  • Obrázek autoraAgro CS

Chraňte i Vy naši planetu!

Každoročně se podílíme na recyklaci tříděných materiálů. Svou účastí v systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů, který zajišťuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.


Díky našemu příspěvku za rok 2020 byl zajištěn zpětný odběr a recyklace 903 tun obalových odpadů. Tyto odpady naplnily 616 svozových automobilů. Náš podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů činí za rok 2020 celkem 2 053 tun CO2 ekv., a tak bylo uspořeno 48 708 GJ energie. To odpovídá emisím CO2 vyprodukovaných 965 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu. Námi uspořenou energii představuje 95 dnů spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení v hl.m. Praze.

Zdroj: EKO-KOM, a.s.

Comments


bottom of page