top of page
chemistry-3533039_1920_edited.jpg

akreditovaná

LABORATOŘ

zkoumáme mikrovesmír

KRMIVA A ROSTLINY

 

Provádíme:

  • odběry vzorků

  • rozbory vzorků

  • agronomické hodnocení, doporučení hnojení

Krmiva

Siláž

sušina, popel, vláknina, veškeré dusíkaté látky, dusičnany, P, Mg, Ca, Na,K,

kyselost vodního výluhu, pH vodního výluhu, obsah mastných kyselin,

výpočet výživné hodnoty

 

Seno, zelené krmení

sušina, popel, vláknina, veškeré dusíkaté látky, dusičnany, P, Mg, Ca, Na, K,

výpočet výživné hodnoty

 

Odběr vzorků siláže a senáže - ručně nebo  jamkovačem

 

Rostliny

Základní rozbor - (P, Mg, Ca, K, N)  

Určení vegetační fáze - hmotnost daného počtu rostlin v sušině

Mikroelementy v rostlině - (Zn, Cu, Fe, Mn, Mo, B, S)

 

Výživa rostlin během vegetace – kontrolní stanoviště

Odběry a rozbory rostlin v pravidelných intervalech nebo jednorázově v daných růstových fázích

Stanovení půdního dusíku

Doporučení hnojení během vegetace

 

Semena

Vlhkost

Nečistoty

Klíčivost

Silice

 

 

KONTAKTY

tel.: 491 457 148, 491 457 161

fax: 491 452 687

e-mail: agrocs.lab@agrocs.cz

vedoucí laboratoře: Ing. Martina Šimberová - 737 981 929

manažer vzorkování pevných materiálů: Mgr. Radka Cihlářová

vedoucí oddělení: Mgr. Radka Cihlářová

Pracovní doba pondělí až pátek: 6.30 - 15.00 hod.

bottom of page