top of page
chemistry-3533039_1920_edited.jpg

akreditovaná

LABORATOŘ

zkoumáme mikrovesmír

BIOPLYNOVÉ STANICE

 

Provádíme:

  • odběry vzorků

  • rozbory vzorků

Provozní rozbory

Suroviny (substráty) do bioplynových stanic:

Sušina, organická sušina, CHSKCr v pův.hmotě

Rozbor digestátu:

Sušina, organická sušina, pH, CHSK-Cr, N-NH4, N-celkový, P, K, Ca, Mg 

Rizikové kovy – 9x (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Cu, Mo, Ni, Zn)

 

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady:

  • podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech  

–Limitní koncentrace vybraných rizikových látek a prvků: Rizikové kovy – 8x (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Zn)
                                                                                                                         PCB (suma 7 kongenerů), PAU, nerozložitelné příměsi 
-Znaky jakosti rekultivačního kompostu: vlhkost, spalitelné látky v sušině, celkový dusík, C:N, pH, nerozložitelné příměsi
-Znaky jakosti rekultivačního digestátu: vlhkost, celkový dusík, pH
–Kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace prováděné na základě sledování indikátorových mikroorganismů: termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky, Salmonella sp. – 5 vzorků na výstupu 

 

KONTAKTY

tel.: 491 457 148, 491 457 161

e-mail: agrocs.lab@agrocs.cz

vedoucí laboratoře: Ing. Martina Šimberová

mob.: 737 981 929, e-mail: simberova@agrocs.cz 

vedoucí oddělení: Mgr. Radka Cihlářová

mob.: 608 270 639, e-mail: cihlarova@agrocs.cz  

agronom: Josef Zamastil

mob.: 731 192 184, e-mail: zamastil@agrocs.cz

Pracovní doba pondělí až pátek: 6.30 - 15.00 hod.

bottom of page