Popis třídících strojů

 Strojírenská divize vyrábí dva druhy třídících strojů – separátorů (sít):
 
vibrační třídiče
rotační hvězdicové třídiče
 
Vibrační třídiče
 
jsou určeny pro odseparování příměsí granulovaných hnojiv a jiných sypkých materiálů pro menší výkony a používají se pro nelepivé materiály. Třídiče lze doplnit odstraňovačem příměsí z činné plochy síta. Třídič sestává z rámu stroje, na kterém je umístěn odpružený rám se šikmo stavitelným sítem. Síta mohou být výměnná dle frakce, pro více druhů podsítného podílu. Pohon je zajištěn jedním nebo více vibroelektromotory. Stroj může být konstruován jako vícestupňový pro možnost získat několik výsledných frakcí. Vstup materiálu ke třídění je prováděn např. pásovým dopravníkem, z násypky, apod. Podsítný i nadsítný (odpad) podíl může být rovněž odváděn pásovým dopravníkem.
Výkon až 40 t/hod.
 
Hvězdicový rotační třídič
 
je určen pro široké možnosti tříděných materiálů od sypkých až po mírně lepivé, jako např. rašeliny, komposty, zeminy, drcený dopad, komunální odpad, písky, alternativní paliva, drcené recykláty (plasty, pryž, sklo, kovy, dřevo, apod.), popel ze spaloven, kamínky, stavební suť a jiné. Síta mohou být konstruována pro vysoké výkony a různá pracovní prostředí, a také jako vícestupňová pro několik výsledných frakcí. Principem třídění (katrování) je pohyb tříděného materiálu po rotujících hvězdicových segmentech navlečených na hřídelích příčně uložených ke směru toku materiálu. Požadovaná frakce vypadává pod síto a odpad na konci činné plochy síta. Hvězdice mohou být dle tříděného materiálu pryžové, plastové, kovové, také antistatické. Rozteč a počet hřídelí je stanoven podle použitého materiálu a požadovaného výkonu a otáčky mohou být plynule regulovatelné pro přesné nastavení požadované výchozí frakce (podsítného podílu). Vstupní materiál se dodává na začátek síta v plné šíři činné plochy síta v konstantním množství. K tomu slouží vstupní dávkovače s pohyblivým dnem a rychlo- nebo pomaluběžným rozdružovačem (rovněž výrobek Strojírenské divize). Hvězdicová rotační síta mohou být kromě stacionérního provedení provedena také jako mobilní (na kontejnerovém natahovacím rámu, návěsu automobilu, nebo na specielním podvozku).
 
Výkon až 250 m³/hod.