HOŘKÁ SŮL

EPSO Top

Složení, vzhled a vlastnosti:

Rychle působící hořečnato-síranové hnojivo ke hnojení na list. Živiny jsou ve vodě zcela rozpustné a jsou k dispozici v síranové formě. 

Obsah živin:

16 % MgO – ve vodě rozpustný oxid hořečnatý

13 % S – ve vodě rozpustná síra

Použití:

K odstranění nedostatku hořčíku a síry v rostlinném porostu. Vhodné jako listové hnojivo zvláště účinné při jednom nebo více postřicích 5% roztokem. Obilniny – k odstranění nedostatku Mg na počátku sloupkování a ve fázi tvorby zrna a zrání. Řepka – k pokrytí potřeby Mg a S opakovat několikrát během vegetace. Hořká sůl je mísitelná s většinou přípravků na ochranu rostlin (dle pokynů výrobce).

Podle vyhlášky (ES) č.834/2007 a (ES) č.889/2008 je povoleno užití v ekologickém zemědělství.

 

Orientační dávky hnojiva v kg/ha

Obiloviny (od odnožování do tvorby klasů) 1 - 2x v 5% koncentraci roztoku

Kukuřice ( od 4 listu do květu) 1 - 2x v 5% koncentraci roztoku

Řepka ( od butonizace do květu) 1 - 2x v 5% koncentraci roztoku

Cukrovka ( od konce května do června) 1 - 2x v 5% koncentraci roztoku

Vinná réva ( po odkvětu do začátku srpna) 1 - 2x v 3-5% koncentraci roztoku

Brambory ( do květu) 1 - 2x v 2-3% koncentraci roztoku

Hrách, bob ( před květem) 1 - 2x v 5% koncentraci roztoku

Zelenina ( v období max. přírůstků hmoty) 1 - 2x v 2-3% koncentraci roztoku

Ovocné stromy ( do tvorby plodů) 2 - 3x v 2% koncentraci roztoku

Konifery ( při příznacích nedostatku hořčíku) 2 - 3x v 2-3% koncentraci roztoku

 

Balení, doprava:

Balení: PE pytle 50 kg. Doba skladovatelnosti: 10 let od data výroby při dodržení podmínek skladování v původních obalech.