EKOAKVA laboratoř

Zkušební laboratoř č.1468 akreditovaná ČIA

 

AGRO CS a.s., č. p. 265, 552 03 Říkov

Tel. : 491 457 161, 491 457 148

Fax : 491 452 687

E-mail: agrocs.lab@agrocs.cz

Laboratoř je střediskem divize AGROSLUŽBY.

Laboratoř provádí:

  • odběry vzorků vod pitných, povrchových, podzemních a odpadních, kalů, odpadů, vytěžených zemin, hlušin, sedimentů a půd
  • rozbory pitných, povrchových, podzemních, odpadních vod, odpadů, kalů, půd, kompostů, hnojiv, substrátů, rašelin, krmiv, zelených rostlin, zeleniny, ovoce, potravin
  • poradenství
  • akreditované analýzy

 

Dotazy na akreditovanou laboratoř posílejte na adresu► agrocs.lab@agrocs.cz