top of page
chemistry-3533039_1920_edited.jpg

akreditovaná

LABORATOŘ

zkoumáme mikrovesmír

OVOCE A ZELENINA

 

Provádíme:

 • rozbory ovoce dle platného nařízení vlády, pro integrovaný systém pěstování ovoce a jiné dotační tituly

 • rozbory zeleniny dle platného nařízení vlády

 • odběry půd dle platného nařízení vlády

 • stanovení půdního dusíku před výsevem a před výsadbou​

 • rozbory listů a plodů na živiny včetně hodnocení a doporučení hnojení

 • rozbory vod dle požadavku legislativy vodního hospodářství

Plody

Odběr plodů provádí zákazník​.

 • rizikové kovy - (Pb, Cd, Hg, Cr a As) dle platného nařízení vlády

 • minerální půdní dusík  (N-NH4 + N-NO3) dle platného nařízení vlády

 • živiny - (Ca, Mg, K, P, N)

 • mikroprvky- (B, Mo, Cu, Mn, Zn, Fe, S)

 • dusičnany - (obsah KNO3 v původní hmotě)

Půda

Odběr půdy provádí laboratoř - osoba odborně způsobilá s oprávněním ÚKZÚZ. 1x za 5 let nebo jednorázový odběr před výsadbou nových sadů.

 • rizikové kovy - (Pb, Cd, Hg, Cr a As) dle platného nařízení vlády

 • přístupné živiny dle Mehlicha 3 - (Ca, Mg, K, P + pH/ CaCl2)

 • mikroprvky – (B, Mo, Cu, Mn, Zn, Fe, S)

 

Listy u ovocných stromů

 • živiny - (Ca, Mg, K, P, N)

 • mikroprvky – (B, Mo, Cu, Mn, Zn, Fe, S)

 

Závlahové vody

 • odběr a rozbor dle požadavků zákazníka

 

VÝŽIVA OVOCNÝCH KULTUR 

 • Výživa a hnojení ovocných kultur

Výsledky analýzy půd metodou podle Mehlicha III jsou nesmírně důležitým podkladem pro stanovení dávek živin ke hnojení. Půdní rozbory dávají představu o možnostech ovocných kultur být zásobeny určitými živinami. Ovšem často se stává, že pod vlivem různých nepříznivých podmínek kořeny stromu a keřů nemohou určitou živinu přijímat a rostliny trpí jejím nedostatkem. Zde se ukázalo, že hnojit ovocné kultury pouze na základě zásoby živin v půdě nemusí být dostačující. Proto byly vyvinuty metody (samostatně rovněž nestačí), které hodnotí výživný stav na základě chemického složení listu.

 • Odběr listu k analýze

Provádí se u jádrovin koncem července až začátkem srpna, ze středních částí letorostu po obvodu koruny. U peckovin je nejvhodnější období zrání pecky, tj. před sklizní plodu. Rovněž listy rybízu se doporučuje odebírat těsně před sklizní. Listy angreštu se odebírají v období zrání plodu, nikoli však v období sklizně zelených plodů. Z plodících výhonů malin a ostružin se odebírají listy začátkem srpna, z neplodících koncem srpna nebo začátkem září. U plodících jahod je nejvhodnější termín k odběru v období hlavní sklizně, u neplodících koncem července až začátkem září. Výsledky chemických analýz slouží pro podzimní nebo předjarní hnojení.

 • Odběr půdy z ovocných sadů na stanovení přístupných živin dle Melicha III

Průměrná velikost plochy pro odběr jednoho půdního vzorku činí 3 ha, přičemž je nutno brát v úvahu vyrovnanost půdy a terénní členitost. Dílčí vzorky se odebírají v řadách stromů (keřů). A to uprostřed vzdálenosti mezi nimi. Hloubka odběru činí 30 cm.

KONTAKTY

tel.: 491 457 148, 491 457 161

e-mail: agrocs.lab@agrocs.cz

vedoucí laboratoře: Ing. Martina Šimberová

mob.: 737 981 929, e-mail: simberova@agrocs.cz

vedoucí oddělení: Jitka Grulichová

e-mail: grulichova@agrocs.cz

agronom Josef Zamastil

mob.: 731 192 184, e-mail: zamastil@agrocs.cz

vzorkař Zdeněk Gajdoš

mob.: 604 761 205, e-mail: gajdos@agrocs.cz

Pracovní doba pondělí až pátek: 6.30 - 15.00 hod.

bottom of page