top of page
chemistry-3533039_1920_edited.jpg

akreditovaná

LABORATOŘ

zkoumáme mikrovesmír

CENÍK a AKCE

 

Ceny za laboratorní služby jsou složeny z jednotlivých položek za odběry, dopravu vzorku, jednotlivá stanovení a dalších přípravných prací a dodatkových služeb.

K výsledné ceně se připočítává 21 % DPH.

Dle konkrétního požadavku zákazníka vypracujeme kalkulaci ceny a podáme informaci předem.

Sleva 10 % z jednorázové zakázky platí pro nové zákazníky, kteří nám doručí  (osobně, poštou, mailem) vyplněný

Dotazník pro monitorování spokojenosti zákazníka.

AKCE pro majitele studní

Provedeme rozbor vody ze studny a poradíme vám, co udělat v případě nevyhovujících výsledků.

Krácený rozbor pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. podá základní informace o kvalitě pitné vody ve Vaší studni.

Navíc k tomu Vám nabízíme stanovení tvrdosti vody (údaj velmi užitečný pro Vaše pračky, myčky a varné konvice) bez navýšení ceny rozboru.

 

V laboratoři EKOAKVA v areálu firmy AGRO CS a.s. v Říkově u České Skalice Vám pracovníci zapůjčí vzorkovnice a vysvětlí, jak provést odběr vzorku vody ze studny. Je nutné si domluvit den odběru a doručení vzorku do laboratoře. Volat můžete na telefon 491 457 148, 491 457 161.

 

​Akreditovaný protokol s výsledky rozboru vzorku včetně hodnocení vypracujeme nejpozději do 10 dnů. Převzít jej můžete přímo v laboratoři nebo jej obdržíte poštou po zaplacení faktury.                            

Celková cena za rozbor a hodnocení je 1511 Kč + 21% DPH.

Osobní nebo telefonická konzultace s pracovníkem laboratoře je zdarma.                                    

AKCE pro zahrádkáře

Základem dobré sklizně je kvalitní půda. Provedeme rozbor a poradíme vám, čím půdu hnojit. Hodnoty pH, hořčíku, vápníku, draslíku a fosforu jsou nejdůležitější informace o Vaší půdě.

 

Odeberte zeminu z hloubky kořenového systému pěstované rostliny, rovnoměrně z 10-20 míst celé plochy záhonu, nebo jedná-li se o sad či vinici,  pak minimálně z 30 míst pěstebního bloku. Zeminu důkladně promíchejte a přibližně 1 kg dejte do označeného igelitového sáčku . Ke vzorku napište své jméno a adresu, telefonní kontakt, případně e-mail. Uveďte druhy pěstovaných rostlin, na které chcete doporučit hnojení.

Řádně označené vzorky doručte (osobně, poštou) do budovy EKOAKVA LABORATOŘE v areálu firmy AGRO CS a.s. v Říkově u České Skalice.

 

Akreditovaný protokol s výsledky rozboru vzorku včetně hodnocení vypracujeme nejpozději do 3 týdnů. Převzít jej můžete přímo v laboratoři nebo jej obdržíte poštou po zaplacení faktury.

Celková cena za rozbor a hodnocení je 991 Kč vč. DPH.

Při rozboru ovoce, zeleniny nebo půdy na těžké kovy stanovíme živiny v půdě zdarma.

AKCE pro majitele septiků

Pracuje Vám správně domovní ČOV nebo septik?

Provedeme rozbor odpadní vody na základní hodnoty CHSKCR, BSK5, NL (nerozpuštěné látky).

 

Odeberte vodu na výtoku Vaší domovní ČOV nebo septiku do čisté PE lahve od pitné vody o objemu 1,5 až 2 litry. Pečlivě uzavřenou láhev co nejrychleji dopravte do EKOAKVA LABORATOŘE v areálu firmy AGRO CS a.s. v Říkově u České Skalice.

Ke vzorku napište své jméno a adresu, telefonní kontakt, případně e-mail. 

Akreditovaný protokol s výsledky rozboru vzorku vypracujeme nejpozději do 2 týdnů. Převzít jej můžete přímo v laboratoři nebo jej obdržíte poštou po zaplacení faktury. 

Celková cena je 599 Kč + 21% DPH

bottom of page