Výrobní zázemí

AGRO CS  disponuje několika výrobními středisky; většina technologií je však umístěna v České Skalici. Dalšími výrobními závody jsou dceřiné společnosti ABEX Substráty v Žabni u Frýdku Místku a AGRO CS Slovakia. Část výroby substrátů se také zabezpečuje přímo na rašeliništích v Litvě. Celkově AGRO CS disponuje10 balicími linkami na substráty, 7 balicími linkami na hnojiva, travní osiva a doplňkový sortiment a rozsáhlým zázemím pro výrobu kompostů a přepravu surovin. Výroba a balení přípravků na ochranu rostlin je zajištěna ve výrobním středisku v Bezděkově u Přelouče. AGRO CS má k dispozici celkem 135 000 m2 zpevněných ploch a 70 000 m3 krytých skladových prostor. Nad kvalitou vyráběných substrátů dbá vlastní akreditovaná laboratoř.


Středisko Říkov