top of page
actual_HP_vcela_agrocs_edited_edited.jpg

Pro „“ bylo nalezeno 34 položek

 • Kontakty divize zahradní | AGRO CS a.s.

  Kontakty divize Zahradní PORADNA ​ Své dotazy ohledně pěstování a výrobků směřujte k našim odborníkům: poradna@agrocs.cz zahradni_kontakt divize ZAHRADNÍ Ředitel divize Jaroslav Zítko +420 491 457 131 zitko.j@agrocs.cz ​ Obchodně-marketingový ředitel HOBBY programu Vít Lauermann +420 731 686 414 lauermann@agrocs.cz ​ Vedoucí manažer PROFI programu Ing. Kamil Pečenka +420 739 570 171 pecenka@agrocs.cz ​ Výrobní ředitel Ing. David Micák +420 736 125 322 micak@agrocs.cz ​ Technolog Ing. Josef Vydlák +420 732 742 048 vydlak@agrocs.cz ​ Manažer logistiky Tomáš Zítko +420 604 255 999 zitko.t@agrocs.cz Vedoucí střediska Smiřice Martin Štěpán +420 603 485 741 stepan@agrocs.cz ​ Vedoucí střediska Bezděkov Ing. Petr Lofelmann +420 602 612 332 lofelmann@agrocs.cz ​ Ekonom Ing. Vladimír Kozel +420 734 358 263 kozel@agrocs.cz Obchod HOBBY ​ Manažer pro markety Radek Zítko +420 731 406 772 zitko.r@agrocs.cz ​ Manažer pro markety Luděk Habarta +420 731 619 064 habarta@agrocs.cz ​ Manažerka pro nezávislý trh Tamara Jansová +420 603 725 082 jansova@agrocs.cz ​ Region Východní Čechy Romana Hladíková +420 603 812 951 hladikova@agrocs.cz ​ Region VČ - ambulantní prodej Rudolf Gron +420 604 220 893 gron@agrocs.cz ​ Region Severní Čechy Jiří Čejka +420 604 207 004 cejka@agrocs.cz ​ ​ Region Západní Čechy Jiří Kadlec +420 603 530 070 kadlec@agrocs.cz ​ Region Praha a Střední Čechy Martina Václavíková Zeťová +420 737 672 188 zetova@agrocs.cz ​ Region Jižní Čechy Ing. Luděk Kaňovský +420 734 236 330 kanovsky@agrocs.cz ​ Region Severní Morava Ing. Vít Kolarčík +420 603 530 072 kolarcik@agrocs.cz ​ Region Jižní Morava Petr Klauda +420 603 530 071 klauda@agrocs.cz Příjem objednávek HOBBY Lucie Zítková +420 491 457 125 zitkova.lucie@agrocs.cz ​ Příjem objednávek HOBBY Šárka Konvalinková +420 491 457 140 konvalinkova.sarka@agrocs.cz ​ Příjem objednávek HOBBY Hana Nasavrcká +420 491 457 190 nasavrcka@agrocs.cz ​ Příjem objednávek HOBBY + reklamace Jitka Jaklová +420 491 457 173 jaklova@agrocs.cz ​ Logistika - Rakousko Petra Harantová +420 734 139 645 harantova@agrocs.cz Obchod PROFI ​ Fotbalová hřiště Aleš Jakl +420 731 598 199 jakl@agrocs.cz ​ Fotbalová hřiště Bc. Petr Freiberg +420 605 205 058 freiberg@agrocs.cz ​ Golfová hřiště Miloslav Trojan +420 731 134 131 trojan@agrocs.cz Zahradní a parkové realizace Marcela Barešová +420 731 531 798 baresova@agrocs.cz ​ Zahradní a parkové realizace Bc. Martin Vítek +420 731 670 274 vitek@agrocs.cz ​ Pěstitelský program Ing. Jiří Valtera +420 603 812 952 valtera@agrocs.cz ​ Pěstitelský program Petr Stehlík +420 739 529 711 stehlik@agrocs.cz Příjem objednávek Trávníkový program Jana Cohornová +420 491 457 226 cohornova.jana@agrocs.cz ​ Příjem objednávek Pěstitelský program Lenka Jonešová +420 491 457 186 jonesova@agrocs.cz ​ Fakturace, referentka exportu Bc. Dita Hlaváčková +420 731 131 467, 491 457 224 hlavackovad@agrocs.cz ​ Business Develop ment Export Nika Jackuliaková +33 637 3367 28 nika@agrocs.cz

 • Detailní kontakty | AGRO CS a.s.

  Detailní seznam kontaktů Divize ZAHRADNÍ ​ Ředitel divize Jaroslav Zítko +420 491 457 131 zitko.j@agrocs.cz ​ Obchodně-marketingový ředitel HOBBY programu Vít Lauermann +420 731 686 414 lauermann@agrocs.cz ​ Vedoucí manažer PROFI programu Ing. Kamil Pečenka +420 739 570 171 pecenka@agrocs.cz ​ Výrobní ředitel Ing. David Micák +420 736 125 322 micak@agrocs.cz ​ Manažer logistiky Tomáš Zítko +420 491 457 121 zitko.t@agrocs.cz ​ Ekonom Ing. Vladimír Kozel +420 734 358 263 kozel@agrocs.cz Divize STROJÍRENSKÁ ​ Ředitel divize Ing. Emil Kadaník +420 491 457 142, +420 603 836 837 kadanik@agrocs.cz ​ Ved. střediska výroby Ing. Jaroslav Voborník +420 491 457 100, +420 604 229 428 vobornik@agrocs.cz ​ Projektový manažer Ing. Kamil Jedlička +420 731 629 908 jedlicka@agrocs.cz ​ Obchodní manažer pro Evropu Ing. Henrich Lövinger +421 908 458 804 lovinger@agrocs.cz ​ Ved. střediska MTZ, obchod s PHM Jaroslav Burdych +420 491 457 143, +420 737 847 309 burdych@agrocs.cz ​ Obchodní manažer AdBlue a PE obaly Petr Vlček Dis. +420 737 273 590 petr.vlcek@agrocs.cz Divize BIOENERGIE ​ Vedoucí střediska Petr Štohanzl +420 603 826 655 stohanzl@agrocs.cz ​ Zástupkyně vedoucího střediska vedoucí kompostárny Jaroměř Ing. Klára Šestáková +420 731 663 184 sestakova@agrocs.cz Divize PETFOOD ​ Poradenství oblast Čechy Ing. Nela Šťastná +420 734 767 859 stastnan@agrocs.cz Poradenství oblast Čechy a zahraničí Mgr. Kateřina Pospíchalová +420 732 228 822 pospichalova@agrocs.cz Finanční účtárna společnosti +420 491 457 179 Divize AGROSLUŽBY ​ Ředitel divize Ing. Petr Mařík +420 491 457 156, +420 605 521 202 marik@agrocs.cz ​ Agronom (prodej hnojiv) Robert Borůvka +420 491 457 153, +420 603 582 017 boruvka@agrocs.cz ​ Agronom (prodej hnojiv) Josef Zamastil +420 491 457 171, +420 731 192 184 zamastil@agrocs.cz ​ Fakturace Radka Kollertová, DiS. +420 491 457 165 kollertova@agrocs.cz ​ EKOAKVA laboratoř Vedoucí laboratoře Ing. Martina Šimberová +420 737 981 929 simberova@agrocs.cz ​ Zástupce vedoucí laboratoře Mgr. Radka Cihlářová +420 491 457 148, +420 608 270 639 cihlarova@agrocs.cz ​ Manažer kvality Ing. Miloš Maršík +420 491 457 148 marsik@agrocs.cz ​ Vedoucí střediska Meziměstí a fakturace Hana Půlpánová +420 739 500 110 pulpanova@agrocs.cz ​ Vedoucí střediska Doudleby nad Orlicí Ing. Petr Mařík +420 494 383 481, +420 605 521 202 agp.do@tiscali.cz ​ Fakturace střediska Doudleby a zajištění cisternové přepravy kapalného hnojiva DAM Michaela Klimtová +420 494 383 481, +420 733 161 590 klimtova@agrocs.cz kotva_zahradni Kotva_bioenergie Kotva_petfood Kotva_agrosluzby Kotva_strojirenska Kotva_laborator

 • KONTAKT | AGRO CS a.s.

  KONTAKT Sídlo společnosti (fakturační adresa) AGRO CS a. s. čp. 265 552 03 Říkov Česká republika IČO 64829413 DIČ CZ64829413 Společnost je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1316. www.agrocs.cz agrocs@agrocs.cz tel.: +420 491 457 111 Datová schránka: t8dvjxw Vedení společnosti Správní rada ​ Ing. Jan Harant Ing. Jaroslav Zítko Bc. Jan Harant ​ Generální ředitel ​ Bc. Jan Harant asistentka ředitele - Ing. Petra Šrůtková, +420 491 457 167, srutkova@agrocs.cz ​ Finančně právní ředitel ​ Mgr. Daniel Macek macek@agrocs.cz ​ Podrobné kontakty divizí ZAHRADNÍ STROJÍRENSKÁ AGROSLUŽBY BIOENERGIE PETFOOD Potřebujete poradit? Napište nám... Jméno E‑mail Příjmení Telefon Zpráva Odeslat Zprávu jste v pořádku odeslali.

 • NAŠE DIVIZE | AGRO CS a.s.

  NAŠE DIVIZE Z A H R A D N Í Z A H R A D N Í S T R O J Í R E N S K Á S T R O J Í R E N S K Á A G R O S L U Ž B Y A G R O S L U Ž B Y B I O E N E R G I E B I O E N E R G I E P E T F O O D P E T F O O D

 • Laboratoř | AGRO CS a.s.

  akreditovaná LABORATOŘ zkoumáme mikrovesmír NAŠE CERTIFIKÁTY Laboratoř má zavedený systém kvality a podléhá dozoru ČIA a ÚKZÚZ. Naše Zkušební laboratoř č. 1468 vlastní osvědčení o akreditaci vydané ČIA ( Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., www.cia.cz) ​ Předmět akreditace: Fyzikálně chemické a mikrobiologické analýzy pitných , podzemních, povrchových a odpadních vod, výluhů, půd, kompostů, substrátů, kalů, sedimentů, hnojiv, rostlinného materiálu, potravin a krmiv včetně odběru vzorků pitných, podzemních, povrchových a odpadních vod, kalů a sedimentů v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení. ​ Laboratoř má oprávnění k provádění chemických rozborů půd udělené Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským ( www.ukzuz.cz) ​ Text oprávnění: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2, jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst.2 a 3 zák. č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, pověřuje obchodní společnost AGRO CS a.s., Říkov, Česká Skalice - EKOAKVA LABORATOŘ, IČ 64829413 prováděním chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd a pro účely odběrů a analýzy vzorků půdy na pozemcích určených k použití kalů v tomto rozsahu: stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha 3, stanovení výměnné půdní reakce pH, stanovení As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn v extraktu lučavkou královskou a celkového obsahu Hg.Chemické rozbory vzorků půd smějí být prováděny jen v laboratoři („EKOAKVA LABORATOŘ“) jmenované společnosti v Říkově. Pověření k odběru půdních vzorků Pověření vydáno firmě AGRO CS a.s. Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Pověření k provádění odběru půdních vzorků pro agronomické zkoušení zemědělských půd podle § 10 odst. 2 zákona č.156/1998 Sb. (o hnojivech). ​ ​ Seznam certifikátů: ČIA - osvědčení o akreditaci 2020 ČIA - příloha k osvědčení 2020 ČIA - Certificate (English) ČIA - Appendix to Certificate (English) ČIA - ISO, ILAC a IAF mezinárodní platnost ÚKZÚZ - Způsobilost k rozboru půd ÚKZÚZ - Způsobilost k odběru půd ÚKZÚZ - Způsobilost k analýze kalů a sedimentů ÚKZÚZ - Způsobilost k analýze půd Leták Sulfam Leták Bioplynové stanice

 • Laboratoř | AGRO CS a.s.

  akreditovaná LABORATOŘ zkoumáme mikrovesmír V akreditované laboratoři provádíme široké spektrum činností v oblasti odběrů a následné analýzy vzorků vody, půd, substrátů, hnojiv, kalů z ČOV a také plodů ovoce či zeleniny. Laboratoř je nezbytnou součástí výzkumně vývojového řetězce jak při testování stávajících, tak vývoji nových výrobků. Vyhovíme požadavkům podnikatelským i soukromým. Voda Půda, substráty Ovoce, zelenina Odpady, kaly Krmiva, rostliny Bioplynové stanice Naše certifikáty Ceny a akce Reklamační řád a práva zákazníka KONTAKT

 • Média | AGRO CS a.s.

  Média Média Dokumenty ke stažení Logo AGRO CS Logo AGRO product line Logo FLORIA Katalog CZ 2020 (25 MB) Katalog GB 2020 (12 MB) Katalog rašelina Logo Agro NATURA Logo KRISTALON Logo VITALITY KOMPLEX Brožura Agro NATURA Brožura Vitality Komplex Brožura FLORIA trávník Logo GRAND Brožura Cererit Hobby Gold Brožura Černozemní substráty Brožura AGRO substráty

 • Petfood | AGRO CS a.s.

  divize PETFOOD GRAND na ničem nešetří ​ Domácí mazlíčci tvoří nedílnou součást nejedné krásné zahrady a domácí i rodinné pohody. A když si prvotřídní péči zaslouží vaše květiny a trávník, zaslouží si ji zcela nepochybně i vaši čtyřnozí miláčci. A právě takovou péči jim dává vlajková loď divize Petfood - poctivé krmivo GRAND. GRAND na ničem nešetří. ​ Tak zní motto naší značkové řady krmiv. GRAND nevěří na náhražky, umělé konzervanty ani dochucovadla. Je to skutečně plnohodnotné krmivo z přírodních surovin, které chutná, je zdravé a přináší radost. Krmivo GRAND vyrábíme ve vlastních prostorách přímo v České republice, díky čemuž máme stoprocentní kontrolu nad kvalitou používaných surovin. Nabídka je speciální v tom, že se jedná o monoproteinové receptury. Bílkoviny pocházejí vždy z jednoho druhu čerstvého masa – rybího, kuřecího nebo hovězího. "Sto lidí, sto chutí" platí i u psů a koček. Někteří snědí vše, jiní jsou vybíravější. A právě těmto gurmánům se dokážeme zavděčit. Některá zvířata trpí alergií na určitý druh bílkovin, na sóju či na lepek a používání správného krmiva předchází zdravotním obtížím. GRAND je zkrátka to pravé pro páníčka, který je sám grand a skoro dokonalé pro něj je výmluva, nikoliv odpověď. ​ Více o krmivech GRAND ​ KONTAKT petfood kontakt ​ Poradenství oblast Čechy Ing. Nela Šťastná +420 734 767 859 stastnan@agrocs.cz ​ ​ Poradenství oblast Čechy a zahraničí Mgr. Kateřina Pospíchalová +420 732 228 822 pospichalova@agrocs.cz Fotogalerie

 • Agroslužby | AGRO CS a.s.

  divize AGROSLUŽBY pomáháme farmářům Partner of Zajišťujeme dodávky hnojiv a komplexní servis zemědělcům, farmářům a distributorům v České republice. Služby a dodávky hnojiv provádíme ve střediscích v České Skalici, Meziměstí, na Vysokově u Náchoda a v Doudlebách nad Orlicí.​ Jsme významným dovozcem a prodejcem kapalného hnojiva DAM 390, DAM+S a SAM pro Českou republiku. Zastupujeme největšího evropského výrobce, společnost Zaklady Azotowe Pulawy v České republice. Hnojiva DAM, DAM+S a SAM dodáváme na místo určení v cisternách automobilových nebo železničních. ​ MINERÁLNÍ HNOJIVA dodáváme dusíkatá, hořečnatá, draselná, fosforečná a vápenatá. ​ Mapování a odběr půdních vzorků pomocí GPS systému provádíme vlastním zařízením. Metoda následným počítačovým zpracováním umožňuje určit mapu zásoby živin a stanovit aplikační mapy pro P, K, Mg hnojení a vápnění. Provádíme také mapování pozemků pro stanovení tvaru, velikosti a nadmořské výšky pozemku. ​ AZZP - agrochemické zkoušení zemědělských půd realizujeme u všech zemědělských kultur v šestiletých intervalech. Na zkoušených pozemcích se stanovuje u všech vzorků půdní reakci, obsah uhličitanů, obsah přístupného fosforu, draslíku, hořčíku a vápníku. Dále se vypočítává aktuální kationtová výměnná kapacita, potřeba vápnění dle hodnoty pH, druhu půdy a kultury a dle poměru K : Mg. Půdní vzorky odebíráme v jarním nebo podzimním období. Zpráva o výsledcích zkoušení spolu s přílohami a odběrovou mapou se předává podnikateli v zemědělství na vyžádání dle „ Žádostí o předání výsledků AZP“ . Služba je hrazená státem, hradí se pouze správní poplatek ve formě kolku. Výsledky AZZP jsou zemědělcům k dispozici na portálu eAGRI v modulu PORTÁL FARMÁŘE. ​ ... ​ ​ EKOAKVA - Zkušební laboratoř č. 1468 akreditovaná ČIA V naší laboratoři provádíme: odběry vzorků vod pitných, povrchových, podzemních a odpadních, kalů, odpadů, vytěžených zemin, hlušin, sedimentů a půd rozbory pitných, povrchových, podzemních, odpadních vod, odpadů, kalů, půd, kompostů, hnojiv, substrátů, rašelin, krmiv, zelených rostlin, zeleniny, ovoce, potravin poradenství akreditované analýzy ​ Více o LABORATOŘI ​ KONTAKT Fotogalerie

 • International | AGRO CS a.s.

  Významný evropský výrobce substrátů, hnojiv a travních osiv. Vyberte si zemi: AGRO CS a.s., ČESKÁ REPUBLIKA AGRO CS SLOVAKIA, a.s. AGRO CS ROMANIA, S.R.L. AGRO CS HUNGARY, Kft. Kotva_int

 • Laboratoř | AGRO CS a.s.

  akreditovaná LABORATOŘ zkoumáme mikrovesmír BIOPLYNOVÉ STANICE Provádíme: odběry vzorků rozbory vzorků ​ Provozní rozbory Suroviny (substráty) do bioplynových stanic: Sušina, organická sušina, CHSKCr v pův.hmotě ​ Rozbor digestátu: Sušina, organická sušina, pH, CHSK-Cr, N-NH4, N-celkový, P, K, Ca, Mg Rizikové kovy – 9x (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Cu, Mo, Ni, Zn) Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady: podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech –Limitní koncentrace vybraných rizikových látek a prvků: Rizikové kovy – 8x (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Zn) PCB (suma 7 kongenerů), PAU, nerozložitelné příměsi -Znaky jakosti rekultivačního kompostu: vlhkost, spalitelné látky v sušině, celkový dusík, C:N, pH, nerozložitelné příměsi -Znaky jakosti rekultivačního digestátu: vlhkost, celkový dusík, pH –Kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace prováděné na základě sledování indikátorových mikroorganismů: termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky, Salmonella sp. – 5 vzorků na výstupu ​ KONTAKTY tel.: 491 457 148, 491 457 161 e-mail: agrocs.lab@agrocs.cz vedoucí laboratoře: Ing. Martina Šimberová mob.: 737 981 929, e-mail: simberova@agrocs.cz vedoucí oddělení: Mgr. Radka Cihlářová mob.: 608 270 639, e-mail: cihlarova@agrocs.cz agronom: Josef Zamastil mob.: 731 192 184, e-mail: zamastil@agrocs.cz ​ Pracovní doba pondělí až pátek: 6.30 - 15.00 hod.

 • E-shop | AGRO CS a.s.

  E-SHOP Nakupujte naše výrobky z pohodlí domova, dodáváme zahradu až ke dveřím! Megazahrada.cz je poradensko-prodejní portál, kde naleznete vše pro svoji zahradu. Nabízíme substráty, hnojiva, osiva, prostředky ochrany rostlin a další pěstební pomůcky. Výrobky vám dovezeme až ke dveřím nebo si je můžete vyzvednout zdarma přímo v České Skalici. ​ Substráty hnojiva OSIVA OCHRANA krmivo Naše výrobky najdete i na MALL.CZ

bottom of page