Kompostárna

Centrální kompostárna AGRO CS Jaroměř je zřízena jako regionální pro Královéhradecký kraj. Zahrnuje zpracovávání kompostovatelných odpadů z údržby městské zeleně mimo jiné pro města a obce Jaroměř, Česká Skalice, Náchod, Červený Kostelec, Hronov, Velichovky, Dvůr Králové (ZOO Dvůr králové), Smiřice.

Bioplynová stanice

Kompostárna Jaroměř

Kompostárna je umístěna v areálu bývalé cihelny v Jaroměři, kde byla v minulosti vybudována zpevněná plocha pro skladování cukrové řepy v řepné kampani. Zpevněná  plocha o velikosti 1,6 ha je vodohospodářsky zajištěná.

Mimo tuto centrální kompostárnu jsou u jednotlivých obcí  zřízeny další malé satelitní, event. ambulantní kompostárny, které slouží pro kompostování menších množství surovin, případně slouží pouze jako sběrná místa bioodpadů.

Celý uvedený koncept je  navržen v souladu s Koncepcí odpadového hospodářství pro využítí kompostování  bioodpadů a čistírenských kalů v Královéhradeckém kraji.

Stručný popis technického řešení

Kompostárna je koncipovaná jako otevřené aerobní kompostování na volné vodohospodářsky zajištěné ploše v trojúhelníkových pásových hromadách za intenzivního provzdušňování častým překopáváním zpracovávaných surovin speciálním překopávačem kompostu.

                 
Vyráběné produkty

produkty kompostování slouží pro vlastní využití v rámci činnosti společnosti, část je prodávána zemědělským subjektům

 
Provozní doba zařízení

Kompostárna je vybavena automatickou váhou s dálkovým přenosem dat. Provoz pro smluvní partnery je tedy nepřetržitý.