Co je nového...

AGRO CS přispívá ke snížení uhlíkové stopy!
10. 07. 2018

Nejen prací s našimi výrobky společně "děláme svět krásnější". Společnost AGRO CS a.s. se chová odpovědně k životnímu prostředí a aktivně přispívá ke snížení produkce skleníkových plynů.

AGRO CS a.s. se aktivně účastní systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů, který zajišťuje EKO-KOM a.s. v rámci programu úspory emisí. Za rok 2017 tak naše společnost uspořila celkem 38 054,94 GJ energie a náš podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů činí 1 626,72 tun CO2.

Pro lepší představu... pokud se průměrná roční spotřeba elektrické energie bytu (2členné domácnosti) pohybuje okolo 2,5 tis. kWh a u rodinného domu je to cca 6,5 tis. kWh, pak jsme ušetřili energii zhruba pro 4228 bytů nebo 1626 domů! :)