AGRO CS a.s. Zahradní divize Činnost divize

činnost divize 1 činnost divize 2 činnost divize 3 činnost divize 4 činnost divize 5

Výrobní a obchodní program Zahradní divize je v současné době nejrozsáhlejší činností, kterou se společnost AGRO CS zabývá.

Už od vstupu na spotřebitelský trh v roce 1994 klademe největší důraz na kvalitu výrobků a služeb poskytovaných koncovým zákazníkům i obchodním partnerům. Každoroční rozšiřování sortimentu, zlepšování a zrychlování systému dodávek spolu s kvalitní výrobní a surovinovou základnou; stejně tak i pružně fungující obchodní a distribuční síť, nám pomohly vybudovat pověst solidního, spolehlivého partnera a získat vedoucí postavení na trhu. Naše výrobky najdou zákazníci ve specializovaných zahradnických centrech, zahradnictvích, v běžné síti velkoobchodů a maloobchodů, ve všech baumarktech, hypermarketech a potravinových řetězcích.

Protože chceme jako první reagovat na nové trendy, založili jsme na sklonku roku 2004 trávníkovou školku, která se svými 20 ha patří k největším a nejmodernějším v České republice. V současné době se vybavujeme také mobilním míchacím zařízením - používá se při výstavbě velkých celků (golfová a fotbalová hřiště). Celkově lze říci, že se snažíme poskytnout zákazníkovi komplexní řešení pro jeho potřeby; k tomu by mělo přispět i zavedení sortimentu domácí chemie v roce 2007.

 

Hobby sortiment

 • substráty (FLORIA, Agro, Primaflora, ABextra)
 • mulčovací kůra, štěpka, oblázky, ostatní dekorační materiály
 • minerální, organická, organominerální, krystalická a kapalná hnojiva
 • zastoupení pro hobby balení hnojiva Kristalon pro ČR a SR
 • kompletní trávníkový program (Král trávníků
 • přípravky pro ochranu rostlin

 

Program PROFI

 • speciální substráty volně ložené, big bag, balené (75 l, 250 l), rašeliny, hnojiva, pěstební kontejnery
 • poradenství v oblasti výživy rostlin
 • Program pro okrasné a lesní školky
 • Program pro květináře, zelináře a pěstitele jedlých hub

 

Trávníkový program

 • trávníkové substráty, travní směsi, speciální hnojiva, pesticidy, mulčovací kůra a dekorační materiály
 • pěstování trávníkových koberců
 • Kompletní program péče o golfová hřiště
 • Program pro zahradní a parkové realizace, technické služby
 • Kompletní program péče o fotbalová hřiště