OP LZZ projekt   (12.10.2009 20:30)

Název projektu:

Komplexním vzděláváním zaměstnanců společnosti AGRO CS, a.s. ke zmírnění dopadů ekonomické krize

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00120 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma AGRO CS získala dotace na ralizaci projektu „Komplexní vzdělávání zaměstnanců AGRO CS a.s. ke zmírnění dopadů ekonomické krize“.

Projekt je financován z prostředků Evropského socialáního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Celková výše dotace je 4 187 954 Kč, z toho je 85% finančně dotováno z Evropského sociálního fondu, a 15% ze státního rozpočtu ČR.
Datum realizace projektu je 1.9.2009 – 30.8.2011

Aktuality

 


1.9.2009
jsme zahájili realizaci projektu na vzdělávání zaměstnanců. Na této stránce budou uveřejňovány informace o jeho realizaci.
7.10.2009
bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb.
31.10.2009
bylo uzavřeno výběrové řízení na dodavatele školení manažerských, obchodních a jazykových dovedností.
12.11.2009
vyhrála výběrové řízení firma TEMPO TRAINING & CONSULTING, s.r.o.
25.11.2009
 proběhlo první školení pro obchodníky - „Profesionální prezentace“.
1.9. 2011
Ukončení projektu „Komplexním vzděláváním zaměstnanců společnosti AGRO CS a.s. ke zmírnění dopadů   ekonomické krize“.
Firma AGRO CS získala v roce 2009 dotaci na realizaci projektu „Komplexním vzděláváním zaměstnanců společnosti AGRO CS a.s. ke zmírnění dopadů ekonomické krize“, tento projekt byl v letošním roce ukončen. Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Skutečná realizace projektu byla zahájena 1.9.2009 a dnem 30.8.2011 byl projekt ukončen. Cílovou skupinu projektu tvořili zaměstnanci včetně středního a vrcholového managementu. Do projektu bylo zahrnuto celkem 84 podpořených osob z celkového počtu 250 zaměstnanců. Zaměstnanci jsou důležitou součástí firmy a proto se firma rozhodla pro realizaci tohoto projektu neboť v době ekonomické krize se musí přizpůsobit změnám na trhu, které s sebou přináší i změny v přístupu k práci. Pro potřeby organizace byli zaměstnanci rozděleni do třech následujících skupin, vzdělávání vedení firmy, vzdělávání obchodníků a vzdělávání dalších THP pracovníků. Z těchto třech skupin byl vybrán určitý počet zaměstnanců, kteří se vzdělávali v oblasti informační technologie (IT) a obchodní angličtině. V průběhu realizace navštěvovali zaměstnanci např. tyto semináře: „Obchodní dovednosti, Osobnostní typologie a její využití v komunikaci, Strategie firmy, Jak získat a udržet zákazníka, Úspěšná slovní sebeobrana a jiné.“
Vlivem ekonomické krize došlo ke zvýšení nezaměstnanosti a záleží na podnikatelských subjektech jakou zvolí strategii pro udržení se na trhu. Jednou z možností je investice do lidských zdrojů.

 

Výběrové řízení - podmínky ke stažení zde:   ►


OP LZZ projekt

Evropský sociální fond, ESF v ČR