AGRO CS a.s. Strojírenská divize Výrobní program Pásové dopravníky dávkovací

 Pásový dopravník, typ PD a PK, nerezový nebo ocelový

Pásové dopravníky slouží pro přepravu sypkých materiálů ve vodorovném nebo šikmém směru, se specielními pásy až do úhlu 30°.
Dopravník je řešen jako modulární (dodáván v modulech) s ocelovými páteřovými rámy tř. 17, (resp. 11, se standardním nátěrovým systémem, nebo dle specifikace zhotovitele) s tříválečkovými stolicemi, bezúdržbovými ocelovými válečky. Kurty jsou použity pryžotextilní, nebo PVC. Všechny šroubové spoje jsou provedeny nerezovým spojovacím materiálem. Na dopravnících jsou použity boční strážní válečky pro případ vybočení pásu.
Hnané a hnací stanice jsou ocelové, hnané bubny jsou pogumovány, pohon zajišťuje násuvná elektropřevodovka. Hnací válec je doplněn válcem na zvýšení opásání pro snadnější rozběh pásu s materiálem.
Dopravník je doplněn sadou stěrek z nerezu, které stírají pás z vnější a vnitřní strany a také hnací a hnaný válec. Stěrky mají regulovatelný přítlak pomocí nerezových pružin.
Přesypy dopravníků jsou vyrobeny jako celozakryté pro snížení prašnosti a obsahují lehce otevíratelné kontrolní otvory pro snadnou údržbu. Jsou dokonale utěsněny tak, aby se snížila minimálně prašnost materiálu po spadu na další dopravník. Díky speciální konstrukci hlav, mají přesypy menší technologickou výšku, čímž se také snižuje jejich prašnost.
Dopravníky jsou osazeny elektrickými bezpečnostními prvky, jako jsou: lankové stop-spínače, čidla otáček hnané (vratné) stanice, čidla nadměrného prodloužení pásu (u závažové napínací stanice), čidla nadměrného vybočení pásu, apod.
 
Výkon........................................................................................ do cca 200 tun/hod.
Délka......................................................................................... do 250 m
Šířka pásu............................................................................... 300 – 1 600 mm