AGRO CS a.s. Strojírenská divize Výrobní program

Strojírenská divize a její řídící management i technologie je znám v tuzemsku, ale i v zahraničí (Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Ukrajina) s mnohaletou tradicí a zkušenostmi ve vývoji, výrobě a dodávkách strojů, zařízení a celých provozních souborů pro manipulaci se sypkými hmotami, tj. naskladňování, přepravu, míchání, třídění, dávkování, vážení, plnění a balení až po paletizaci, robotizaci a ovíjení palet např. tuhých průmyslových hnojiv, substrátů, obilí, písků, štěrků, zemin, kompostů, odpadů, apod.

 

Strojírenská divize provádí:

  • zpracování nabídky dle poptávky zákazníka
  • vlastní projektovou a konstrukční činnos
  • tvýroba strojů a zařízení včetně subdodávek
  • dodávka požadované technologie včetně montáže
  • odzkoušení technologie, zaškolení obsluhy a údržby
  • záruční a pozáruční servis

 Strojírenská divize vyrábí a dodává:

 technologie pro manipulaci se sypkými hmotami, sestávající se z následujících prvků:

 
Ø      nerezové pásové dopravníky, pásové dopravníky z konstrukční oceli
Ø      nerezové korečkové elevátory, korečkové elevátory z konstrukční oceli
Ø      nerezové srdcové rozdělovací klapky, kruhové rozdělovací klapky
Ø      nerezové plnící přímočaré klapky a hradítka
Ø      plničky BIG-BAGů obchodní i technologické
Ø      plničky ventilových pytlů obchodní i technologické
Ø      plničky otevřených pytlů obchodní i technologické
Ø      vážící můstky a můstky plošiny
Ø      dávkovací zásobníky pasové
Ø      dávkovací zásobníky šnekové
Ø      bubnové míchací zařízení
Ø      šnekové míchací zařízení
Ø      softwary pro technologické celky
 

Naskladňování: násypky, sila

Manipulace s materiálem: dopravníky pásové, šnekové, vibrační, spirálové, pneumatické, korečkové elevátory, rozdělovací klapky

Míchání: diskontinuální, kontinuální, mobilní míchací zařízení

Třídění: třídiče rotační, vibrační, sítové, rotační hvězdicové, mobilní třídící zařízení

Dávkování: komponentů a mikrokomponentů, dávkovací zásobníky

Odvažování: násypek, sil, cisteren, nádrží

Vážení: břemen, mostové váhy

Plnění: pytlů otevřených a ventilových, big bagů

Paletizace: válečkové dráhy, paletizátory, roboty, ovíjení palet

Fotografie