aktuality 1 aktuality 2 aktuality 3 aktuality 4

Nejnovějším výrobkem je mobilní míchací zařízení vlastní konstrukce. Sestává se ze tří násypek na komponenty a dvou menších na mikrokomponenty. Komponenty se dávkují na pásový dopravník, kterým jsou dopraveny do bubnové kontinuelní míchačky a dále přes lomený pásový dopravník mohou být dopraveny přímo na přistavený nákladní automobil. Zařízení bylo vyvinuto a vyrobeno na míchání zeminy pro golfová hřiště. Celé zařízení včetně vlastní elektrocentrály je umístěno na standardním nákladním přívěsu a může pracovat kdekoliv v terénu.

 

Naše technologie v Litvě

V lednu 2008 dokončili pracovníci Strojírenské divize montáž technologické linky na zpracování rašelinových substrátů a jejich plnění do pytlů ve firmě LAVEKSA UAB v Litvě. Celá linka je zakončena paletizátorem a ovíjecím strojem na palety. Linka sestává z následujících prvků: řídící velín s ovládacím panelem, 3 vstupní dávkovače surovin, 3 dávkovače minerálů, bubnové míchací zařízení, 8 pásových dopravníků, magnetický separátor, kompresorová stanice, balící stroj, paletizátor a ovíjecí stroj. Linka byla navržena a zkonstruována techniky Strojírenské divize a kromě posledních čtyř prvků byla celá vyrobena ve vlastní dílně. Řízena je v automatickém režimu z jednoho místa. Výkon technologie je až 80 m3/hod. substrátů dle předem zvolené receptury, to je až 900 pytlů, resp. 15 palet za hodinu.