AGRO CS a.s. Zahradná divizia Výrobné zázemie

Výrobné a laboratórne zázemie

AGRO CS disponuje niekoľkými výrobnými závodmi, väčšina technológií je však umiestnená v Českej Skalici. Ďalšími výrobnými závodmi sú dcérske spoločnostii ABEX Substráty v Žabni u Frýdku Místku a AGRO CS Slovakia. Výrobu kvapalných hnojív zabezpečuje stredisko v  Meziměstí. Časť výroby substrátov sa uskutočňuje priamo na rašeliništiach  v Litvě a v Poľsku. Celkovo AGRO CS disponuje 10 baliacimi linkami na substráty, 6 baliacimi linkami na hnojivá, trávnaté osivá a doplnkový sortiment a rozsiahlym zázemím pre výrobu kompostu a prepravu surovín.  AGRO CS má k dispozicii celkom 115.000 m2 zpevnených plôch  a 60 000 m3 krytých skladových priestorov. Nad kvalitou vyrábaných substrátov dbá vlastné akreditované laboratórium.