AGRO CS a.s. Zahradná divizia Strediská
  • materský závod v Českej  Skalici
  • ABEX Substráty – výrobný závod Žabeň
  • AGRO CS Slovakia – výrobný závod Veľké Dravce
  • stredisko Maloskalická
  • stredisko Smiřice
  • stredisko Jaroměř
  • stredisko Bezděkov