AGRO CS a.s. Zahradná divizia Činnosť divizií

Činnosť

najrozsiahlejšiou činnosťou, ktorou sa spoločnosť AGRO CS zaoberá. Už od vstupu na spotrebiteľský trh v roku 1994 kladieme najväčší dôraz na kvalitu výrobkov a služieb poskytovaných koncovým zákazníkom a obchodným partnerom. Každoročné rozširovanie sortimentu, zlepšovanie a zrýchľovanie systémov dodávok spolu s kvalitnou výrobnou a surovinovou základňou, rovnako  tak aj pružne fungujúca obchodná a distribučná sieť, nám pomohli vybudovať povesť solídneho, spoľahlivého partnera a získať vedúce postavenie na trhu. Naše výrobky nájdu zákazníci v špecializovaných záhradníckych centrách, záhradníctvach, v bežnej sieti veľkoobchodov, maloobchodov, vo všetkých baumarketoch, hypermarketoch a potravinových reťazcoch.Pretože chceme ako prvý reagovať na nové trendy, založili sme na sklonku roku 2004 trávnikovú škôlku, ktorá so svojimi 20 ha patrí k najväčším a najmodernejším v Českej republike.V súčasnej dobe sa vybavujeme tiež mobilným miešacím zariadením – používa sa pri výstavbe veľkých celkov ( golfové a futbalové ihriská ).Celkovo možno povedať, že sa snažíme poskytnúť zákazníkovi komplexné riešenie pre jeho potreby; k tomu by malo prispieť aj zavedenie sortimentu domácej chémie v roku 2007.

 

Hobby sortiment

 • substráty (FLORIA, Agro, Primaflora, ABextra)
 • mulčovacia kôra, štiepka, obliaky, ostatné dekoračné materiály
 • minerálne, organické, organominerálne, kryštalické a kvapalné hnojivá
 • zastúpenie pre hobby balenie hnojiva Kristalon pre ČR
 • kompletný trávnikový program (Kráľ trávnikov)
 • prípravky pre ochranu rastlín

 

Program PROFI

 • špeciálne substráty voľne uskladnené, big bag, balené (75 l, 250 l), rašeliny, hnojivá, pestovateľské  kontajnery
 • poradenstvo v oblasti výživy rastlín
 • Program pre okrasné a lesné škôlky
 • Program pre kvetinárov, zeleninárov a pestovateľov jedlých húb

 

Trávnikový program

 • trávnikové substráty, travnaté zmesi, špeciálne hnojivá, pesticídy, mulčovacia kôra a dekoračné materiály
 • pestovanie trávnikových kobercov
 • Kompletný program starostlivosti o golfové ihriská
 • Program pre záhradné a parkové realizácie, technické služby
 • Kompletný program starostlivosti o futbalové ihriská