Najnovším výrobkom je mobilné miešacie zariadenie vlastnej konštrukcie. Pozostáva z troch násypníkov na komponenty a dvoch menších na mikrokomponenty. Komponenty sa dávajú na pásový dopravník, ktorým sú dopravené do bubnovej kontinuálnej miešačky a ďalej cez lomený pásový dopravník môžu byť dopravené priamo na pristavený nákladný automobil. Zariadenie bolo vyvinuté a vyrobené na miešanie zeminy pre golfové ihriská. Celé zariadenie vrátane vlastnej elektrocentrály je umiestnené na  štandartnom nákladnom prívese a môže pracovať kdekoľvek v teréne.