AGRO CS a.s. O spoločnosti Agro CS a.s.

Sme dlhodobo úspešná firma, ktorej záleží na jej povesti a ktorá za nejdôležitejšie aktíva považuje svojich ľudí, svojich zákazníkov a svoje značky. Snažíme se rozvíjať harmonické vzťahy s našimi zamestnancami aj zákazníkmi. Chceme, aby aj naše výrobky skrášľovali okolie.

Preto sme zvolili motto:

"…robte s nami svet krajší, za zmysel svojej existencie.

Ing. Jan Harant, predseda predstavenstva

 

Historía spoločnosti

Rok 1974

Bol zriadený Agrochemický podnik, spoločný podnik (neskorší Agropodnik). Predmetom jeho činnosti bolo vykonávanie služieb a prác v rastlinnej výrobe pre členské organizácie.Rok 1992Premena spoločného podniku na akciovú spoločnosť

Rok 1992

Vzniklo AGRO CS spol. s r.o., ktoré si prenajalo všetok majetok Agropodniku a.s. a nadviazalo na jeho činnosť. Bola zahájena výroba substrátov, hnojív a predaj záhradkárskych potrieb.

Rok 1996, 1. január

Zmena právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným  na akciovú spoločnosť.

Rok 1997

Zahájila činnosť prvá dcérska  spoločnosť ABEX Substráty a.s. v Žabni u Frýdku Místku.

Rok 2000

Zahájili činnosť ostatné dcérske společnosti  AGRO CS Poland Sp. z o.o., AGRO CS HUNGARY Kft. a AGRO CS Slovakia a.s.

Rok 2003, 1. januára

K tomuto dátumu zanikol Agropodnik a.s. a AGRO CS a.s. ako hlavný akcionár prevzalo majetok zaniknutého Agropodniku Rok 2006AGRO CS a.s. sa stal majoritným vlastníkom AGROPODNIKU ORLICE a.s.

Rok 2006, 1. november

Nákup strediska Bezděkov s výrobným a ľudským zázemím pre výrobu prípravkov na ochranu rastlín.

Rok 2007

AGRO CS a.s. kúpilo areál bývalej textilky TIBA v Českej Skalici. Areál zatiaľ slúží predovšetkým ku skladovaniu tovaru.