AGRO CS a.s. O společnosti O Společnosti

Jsme dlouhodobě úspěšná firma, které záleží na její pověsti a která za nejdůležitější aktiva považuje své lidi, své zákazníky a své značky. Snažíme se rozvíjet harmonické vztahy s našimi zaměstnanci i zákazníky. Chceme, aby i naše výrobky zkrášlovaly okolí.

Proto jsme zvolili motto:

"…dělejte s námi svět krásnější" za smysl své existence

ing. Jan Harant, předseda představenstva

 

Historie společnosti

historie

 

1974 - zřízen Agrochemický podnik, společný podnik (později Agropodnik); předmětem jeho činnosti bylo provádění služeb a prací v rostlinné výrobě pro členské organizace.

 

1992 – přeměna společného podniku na akciovou společnost; vznik AGRO CS spol. s r.o., které si pronajalo veškerý majetek Agropodniku a.s. a navázalo na jeho činnost; byla zahájena výroba substrátů, hnojiv a prodej zahrádkářských potřeb

 

1.1.1996 – změna právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

 

1997 - zahájila činnost první dceřiná společnost ABEX Substráty a.s.

 

2000 – zahájily činnost další dceřiné společnosti

AGRO CS Poland Sp. z o.o.,

AGRO CS Hungary Kft.

AGRO CS Slovakia a.s.

 

1.1.2003 – zanikl Agropodnik a.s.; AGRO CS a.s. jako hlavní akcionář převzalo jmění zaniklého Agropodniku

 

2004 – zahájila činnost dceřiná společnost AGRO CS Ukraine s.r.o., zabývající se těžbou černé a bílé rašeliny

 

2006 – AGRO CS a.s. se stalo majoritním vlastníkem AGROPODNIKU ORLICE a.s. a zakoupilo středisko Bezděkov (výroba a balení přípravků na ochranu rostlin)

 

2007 – zakoupení areálu bývalé TIBY a následně úplná rekonstrukce a vybudování nového výrobního a logistického střediska V Lukách s kolaudací v 2008

 

2008 – kompletní přestavba výrobního závodu substrátů v České Skalici a spuštění bioplynové stanice v Jaroměři

 

2009 – založení dceřiné společnosti AGRO CS Romania S.r.l

 

2009 – založení dceřiné společnosti v Litvě UAB Baloša – těžba rašeliny

 

2011 - založení dceřiné společnosti v Litvě UAB Aliu Durpynas – těžba rašeliny

 

Současnost

současnost

Činnost firmy AGRO CS a.s. je rozdělena do čtyř divizí:

Zahradní divize (podíl na tržbách AGRO CS: 55 %)

Vyrábí a dodává pro hobby i profi trh substráty, hnojiva, travní směsi a travní koberce, dekorační materiály, přípravky na ochranu rostlin a jiný zahradnický sortiment. Působnost divize je po celé střední a východní Evropě. Má výhradní zastoupení hobby balení hnojiva Kristalon.

Strojírenská divize (podíl na tržbách AGRO CS: 5 %)

Dodává technologické linky naskladňování, třídění, míchání a vyskladňování průmyslových hnojiv a substrátu, plničky pytlů a big bagů; provozuje stanici pohonných hmot, zajišťuje distribuci AdBlue a obalů na sypké hmoty.

Divize Agroslužby (podíl na tržbách AGRO CS: 35 %)

Zajišťuje dodávky hnojiv včetně komplexního servisu zemědělcům a distributorům v České republice; prostřednictvím laboratoře akreditované ČIA nabízí a zajišťuje poradenství, odběry vzorků, fyzikálně chemické a mikrobiologické analýzy půd, hnojiv, kalů, krmiv, ovoce a zelenina apod..

Divize BioEnergie (podíl na tržbách AGRO CS: 5 %)

Provozuje bioplynovou stanici o výkonu1,4 MW na okraji města Jaroměř, na ni navazující kompostárnu. V obou zařízeních jsou zpracovávány suroviny rostlinného původu  - výstupem je elektrická energie, teplo k zásobování tepelné soustavy města Jaroměř a z kompostárny certifikovaný kompost pro využití v zemědělství. Divize také zajišťuje provoz vodní elektrárny na řece Úpě, a to ve výrobně-logistickém středisku AGRO CS V Lukách.

Firma AGRO CS a.s. je majoritním vlastníkem v některých dalších společnostech:

ABEX Substráty a.s., AGROPODNIK ORLICE a.s., AGRO CS Slovakia a.s., AGRO CS HUNGARY Kft, AGRO CS Poland Sp. z.o.o., AGRO UKRAINE WEST, AGRO CS Ukrajina, AGRO Romania.

 

Dceřiné společnosti

dceřiné 1 dceřiné 2 dceřiné 3

K současnosti firmy patří i její dceřiné společnosti. Díky založení dceřiných společností jsme získali silné postavení nejen na těchto trzích, ale i dobrou výchozí pozici pro vstup na přilehlá teritoria (Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Bulharsko a další).

 

Slovensko

První obchodní kroky za hranice České republiky směřovaly přirozeně na Slovensko. Již před založením AGRO CS Slovakia a.s. (v roce 2000) si výrobky s logem AGRO CS získaly výrazné a stabilní postavení na slovenském trhu. AGRO CS Slovakia a.s. svou činností navázalo na působení firmy AGROFLORA; převzalo její obchodní síť i některé pracovníky, vybudovalo výrobní závod ve Velkých Dravcích a v tomto oboru se stalo leadrem na slovenském trhu.

 

Maďarsko

AGRO CS HUNGARY Kft., jako dceřiná společnost AGRO CS a.s., zahájilo prodej výrobků v Maďarsku v roce 2001 (založeno v prosinci 2000), ale svoji aktivní obchodní politiku začalo rozvíjet již o dva roky dříve - ještě jako AGROFLORA Hungary. Dnes je AGRO CS HUNGARY významným partnerem sítě garden center a ostatních maloobchodních prodejců i některých nadnárodních řetězců, které na území Maďarska působí.

 

Ukrajina

V roce 2000 byly rovněž položeny základy dlouhodobé spolupráce s ukrajinskou společností BAT. Vznikly dva společné podniky. Jeden z nich se specializuje na těžbu černé rašeliny, druhý má v předmětu činnosti těžbu bílé rašeliny a výrobu substrátů pr ukrajinský trh.