AGRO CS a.s. O společnosti O Společnosti

Jsme dlouhodobě úspěšná firma, které záleží na její pověsti a která za nejdůležitější aktiva považuje své lidi, své zákazníky a své značky. Snažíme se rozvíjet harmonické vztahy s našimi zaměstnanci i zákazníky. Chceme, aby i naše výrobky zkrášlovaly okolí.

Proto jsme zvolili motto:

"…dělejte s námi svět krásnější" za smysl své existence

ing. Jan Harant, předseda představenstva

 

Historie společnosti

historie

Rok 1974

Byl zřízen Agrochemický podnik, společný podnik (později Agropodnik). Předmětem jeho činnosti bylo provádění služeb a prací v rostlinné výrobě pro členské organizace.

Rok 1992

Přeměna společného podniku na akciovou společnost. Rok 1992 Vzniklo AGRO CS spol. s r.o., které si pronajalo veškerý majetek Agropodniku a.s. a navázalo na jeho činnost. Byla zahájena výroba substrátů, hnojiv a prodej zahrádkářských potřeb.

Rok 1996, 1. leden

Změna právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

Rok 1997

Zahájila činnost první dceřiná společnost ABEX Substráty a.s. v Žabni u Frýdku Místku.

Rok 2000

Zahájily činnost ostatní dceřiné společnosti: AGRO CS Poland Sp. z o.o., AGRO CS HUNGARY Kft. a AGRO CS Slovakia a.s.

Rok 2003, 1. ledna

K tomuto datu zanikl Agropodnik a.s. a AGRO CS a.s. jako hlavní akcionář převzalo jmění zaniklého Agropodniku

Rok 2006

AGRO CS a.s. se stalo majoritním vlastníkem AGROPODNIKU ORLICE a.s.

Rok 2006, 1. listopadu

Nákup střediska Bezděkov s výrobním a lidským zázemím pro výrobu přípravků na ochranu rostlin.

 

Rok 2007

 

AGRO CS a.s. koupilo areálbývalé textilky TIBA v České Skalici. Areál zatím slouží především ke skladování zboží.

Současnost

současnost

Činnost firmy AGRO CS a.s. je rozdělena do čtyř divizí:

Zahradní divize (podíl na tržbách AGRO CS: 55 %)

Vyrábí a dodává substráty, hnojiva, travní směsi, dekorační materiály a další zahradnický sortiment.

Strojírenská divize (podíl na tržbách AGRO CS: 5 %)

Vyvíjí a vyrábí kompletní technologie a stroje pro transport materiálů.

Divize Agroslužby (podíl na tržbách AGRO CS: 35 %)

Zajišťuje dodávky hnojiv a komplexní servis zemědělcům a distributorům v České republice.

Divize BioEnergie (podíl na tržbách AGRO CS: 5 %)

?????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????.

Firma AGRO CS a.s. je majoritním vlastníkem v některých dalších společnostech:

ABEX Substráty a.s., AGROPODNIK ORLICE a.s., AGRO CS Slovakia a.s., AGRO CS HUNGARY Kft, AGRO CS Poland Sp. z.o.o., AGRO UKRAINE WEST, AGRO CS Ukrajina, AGRO Romania.

 

Dceřiné společnosti

dceřiné 1 dceřiné 2 dceřiné 3

K současnosti firmy patří i její dceřiné společnosti. Díky založení dceřiných společností jsme získali silné postavení nejen na těchto trzích, ale i dobrou výchozí pozici pro vstup na přilehlá teritoria (Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Bulharsko a další).

 

Slovensko

První obchodní kroky za hranice České republiky směřovaly přirozeně na Slovensko. Již před založením AGRO CS Slovakia a.s. (v roce 2000) si výrobky s logem AGRO CS získaly výrazné a stabilní postavení na slovenském trhu. AGRO CS Slovakia a.s. svou činností navázalo na působení firmy AGROFLORA; převzalo její obchodní síť i některé pracovníky, vybudovalo výrobní závod ve Velkých Dravcích a v tomto oboru se stalo leadrem na slovenském trhu.

 

Maďarsko

AGRO CS HUNGARY Kft., jako dceřiná společnost AGRO CS a.s., zahájilo prodej výrobků v Maďarsku v roce 2001 (založeno v prosinci 2000), ale svoji aktivní obchodní politiku začalo rozvíjet již o dva roky dříve - ještě jako AGROFLORA Hungary. Dnes je AGRO CS HUNGARY významným partnerem sítě garden center a ostatních maloobchodních prodejců i některých nadnárodních řetězců, které na území Maďarska působí.

 

Polsko

První vážnější obchodní kroky na polském teritoriu se datují do roku 1998. Za počátek skutečné činnosti na tomto trhu lze označit až rok 2000, kdy byla založena dceřiná obchodní společnost AGRO CS Poland Sp. z.o. o. Poněkolika nezbytných měsících příprav byla firma na jaře 2001 připravena zrealizovat první objednávky. V současnosti jsou jejími hlavními partnery zahradní centra, velkoobchody, zahradnictví, školky, ale i některé sítě marketů.

 

Ukrajina

V roce 2000 byly rovněž položeny základy dlouhodobé spolupráce s ukrajinskou společností BAT. Vznikly dva společné podniky. Jeden z nich se specializuje na těžbu černé rašeliny, druhý má v předmětu činnosti těžbu bílé rašeliny a výrobu substrátů pr ukrajinský trh.