AGRO CS a.s. Legislativa Končící přípravky

AGRO CS a.s.
Říkov čp. 265, CZ - 552 03 Česká Skalice
registrace: Obchodní rejstřík Hradec Králové
oddíl B, vložka 1316
Tel. 491 457 111, Fax 491 452 687
www.agrocs.cz

IČO 64829413
DIČ CZ64829413


Oznámení o ukončení prodeje přípravků na ochranu rostlin

Vážená paní, vážený pane,

Dovolujeme si Vám oznámit, že u výrobků níže bude v blízké době končit možnost jejich uvádění na trh. Rádi bychom zároveň upozornili, že po datu ukončení uvádění přípravku na trh, již nelze tento přípravek prodávat, ani ho mít v prodejním regálu.

Č.výrobku Název přípravku Velikost Uvádění na trh do: Náhrada:
017008 Baycor 25 WP 10 g 30.12.2012 Talent 5 ml, Syllit 400 SC 50 ml, Flint Plus 3 x 9 g, Zato 50 WG 3 x 1,5 g, Dithane DG Neotec 2 x 10 g, 3 x 20 g, 500 g, 1000 g, Horizon 250 EW 50 ml
017009 Baycor 25 WP 5x10 g 30.12.2012

Dále připomínáme, že tento měsíc končí uvádění na trh přípravku Omite 30W; dále v březnu byl ukončen prodej přípravků Acrobat MZ a Previcur 607 SL. I zde platí, že po datu ukončení uvádění přípravku na trh, již nelze tento přípravek prodávat, ani ho mít v prodejním regálu.

Č.výrobku Název přípravku Velikost Uvádění na trh do: Náhrada:
017061 Omite30W 0,5 g sprej 30.6.2012 Sviluška STOP – Nissorun 10 WP 0,35g sprej
017065 Omite30W 3x3g 30.6.2012 Nissorun 10 WP 7g, Vertimec 1,8 EC 10ml, RockEffect 100ml
017125 SviluškaSTOP/Omite30W 0,5 g sprej 30.6.2012 Sviluška STOP – Nissorun 10 WP 0,35g sprej
017152 SviluškaSTOP/Omite30W 3x3g 30.6.2012 Sviluška STOP – Nissorun 10 WP 2x1,4g
017005 Acrobat MZ 2x10g 30.3.2012 Ridomil Gold MZ Pepite 2x10g, 4x25g, 500g, 1000g; od 2013 nová formulace Acrobat MZ WG
017006 Acrobat MZ 2x25g 30.3.2012
017007 Acrobat MZ 4x25g 30.3.2012
017067 Previcur 607 SL 10 ml 30.3.2012 Aliette 80 WG 5g, Ortiva 10 a 50ml; od 2013 nová formulace Previcur Energy
017068 Previcur 607 SL 50 ml 30.3.2012

Dříve avizované adekvátní náhrady přípravků Acrobat MZ (náhrada Acrobat MZ WG), Previcur 607 SL (náhrada Previcur Energy) budou z důvodu opoždění registrace na SRS k dispozici pravděpodobně až v příští sezóně.

S pozdravem

Ing.Helena Tučková
marketing

V České Skalici 29.6.2012