DOLOMITICKÝ VÁPENEC

Dolomitický písek – vápnitý dolomit drcený

Složení, vzhled a vlastnosti:

Hořečnato-vápenaté hnojivo je vynikající přírodní hnojivo s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a stopových prvků. Vyznačuje se pozvolným účinkem a je určen pro aplikaci na ornou půdu, sady, zahrady, louky, pastviny a lesní porosty.                                           

Chemické a fyzikální vlastnosti: 

obsah CaCO3 +  MgCO3 (ve vysušeném vzorku) v % min. 90,0

z toho MgCO3 ( ve vysušeném vzorku)v % rel. min. 38,8

částice nad 3,15  mm (ve vysušeném vzorku)   % max.  1,0

částice nad 2  mm (ve vysušeném vzorku)   % max.  5,0

částice nad 1  mm (ve vysušeném vzorku)   % max. 35,0

částice pod 0,09 mm ( ve vysušeném vzorku) % max. 35,0

 vlhkost v % max. 5,0

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny hnojiva : kadmium 1,5, olovo 30, rtuť 0,5, arsen 10, chrom 50.

Použití:

Hořečnatovápenaté hnojivo určené k obohacení půdy hořčíkem a k pozvolné úpravě půdní kyselosti. Zvyšuje sorpční kapacitu půd. Vytváří příznivé podmínky pro zlepšení půdní struktury. Zlepšuje využitelnost půdní zásoby fosforu. Hnojivo se nepoužívá při pěstování kyselomilných rostlin (azalky, rododendrony apod.).

Dále je hnojivo určeno pro aplikaci do lesních porostů. Aplikace spojená se zapravením se provádí po sklizni. Vhodná jsou rozmetadla s vynášecím  dopravníkem (lištovým, řetězovým apod.) a odstředivým (kotoučovým) nebo šnekovým rozmetacím ústrojím. Pro aplikaci nejsou vhodná nesená rozmetadla bez vynášecího ústrojí a nelze použít pneumatické rozmetání autocisternami. Šířka rozmetání  a pracovní záběr jsou závislé na typu a seřízení rozmetadla. Lesní porosty se vápní leteckými prostředky vybavenými  rozmetacím zařízením. Letová výška, rychlost při aplikaci a rozteč průletů jsou závislé na typu rozmetacího ústrojí, ale i na  místních terénních a povětrnostních podmínkách.

 

Orientační dávky hnojiva v kg/ha

Lesní porosty :              2000 až 4000 kg.ha-1

Orná půda a ovocné sady

lehká půda

střední půda

těžká půda

pH

t váp.dol./ha

pH

t váp. dol./ha

pH

t váp. dol./ha

do 4,5

3,00

do 4,5

3,75

do 4,5

4,25

4,6 až 5,0

2,00

4,6 až 5,0

2,50

4,6 až 5,0

3,20

5,1 až 5,5

1,50

5,1 až 5,5

1,25

5,1 až 5,5

2,15

5,6 až 5,7

0,75

5,6 až 6,0

1,00

 5,6 až 6,0

1,25

 

 

6,1 až 6,5

0,50

6,1 až 6,5

0,65

 

 

 

 

6,6 až 6,7

0,50

 

Trvalé travní porosty

lehká půda

střední půda

těžká půda

pH

t váp.dol./ha

pH

t váp. dol./ha

pH

t váp. dol./ha

do 4,5

1,50

do 4,5

1,75

do 4,5

2,25

4,6 až 5,0

0,75

4,6 až 5,0

1,25

4,6 až 5,0

1,75

 

Vinice

lehká půda

střední půda

těžká půda

pH

t váp.dol./ha

pH

t váp. dol./ha

pH

t váp. dol./ha

do 4,5

1,50

do 4,5

2,50

do 4,5

3,25

4,6 až 5,0

1,15

4,6 až 5,0

1,75

4,6 až 5,0

2,25

5,1 až 5,5

0,75

5,1 až 5,5

1,25

5,1 až 5,5

1,50

5,6 až 5,7

0,50

5,6 až 6,5

0,75

 5,6 až 6,5

1,00

 

 

 

 

6,6 až 6,9

0,50

 

Vinice

pH

lehká půda

střední půda

těžká půda

t váp.dol./ha

do 4,5

1,50

2,50

3,25

4,6 až 5,0

1,15

1,75

2,25

5,1 až 5,5

0,75

1,25

1,50

5,6 až 6,5

0,50

0,75

1,00

6,6 až 6,9

0,50

0,50

0,50

 

Balení, doprava:

Volně ložený – nákladní auta cca 25 – 30 tun.