Ceník

Ceny za laboratorní služby jsou složeny z jednotlivých položek za odběry, dopravu vzorku, jednotlivá stanovení a dalších přípravných prací a dodatkových služeb.

K výsledné ceně se připočítává 21 % DPH.

Dle konkrétního požadavku zákazníka vypracujeme kalkulaci ceny a podáme informaci předem.