AGRO CS - delejte s námi svet krásnejší (01)
AGRO CS - delejte s námi svet krásnejší (02)
AGRO CS - delejte s námi svet krásnejší (03)
DIVIZE ZAHRADNÍ

Výrobní a obchodní program Zahradní divize je v současné době nejrozsáhlejší činností, kterou se společnost AGRO CS zabývá. Vyrábí substráty, hnojiva, travní směsi, fungicidy, herbicidy a přípravky na ochranu rostlin.

DIVIZE STROJÍRENSKÁ

Výrobním programem strojírenské divize jsou dopravníky, elevátory, plničky pytlů, míchací zařízení, vážící můstky, dávkovací pásové dopravníky, násypky, třídiče, paletizátory, válečkové dráhy a sila. V neposlední řadě je strojírenská divize dodavatelem částí výrobního zařízení pro Zahradní divizi.

DIVIZE AGROSLUŽBY

Divize Agroslužby zajišťuje dodávky hnojiv a komplexní servis zemědělcům a distributorům v České republice. Je výhradní dovozce a prodejce kapalného hnojiva DAM 390. Další aktivitou divize Agroslužby je EKOAKVA LABORATOŘ

DIVIZE BIOENERGIE

Divize BioEnergie v současné době provozuje bioplynovou stanici o výkonu 1,4 MW umístěnou na okraji města Jaroměř a dále na ni navazující kompostárnu. V obou zařízeních jsou zpracovávány suroviny rostlinného původu. Výstupem je jednak elektrická energie, dále teplo k zásobování tepelné soustavy města Jaroměř. Z kompostárny je potom certifikovaný kompost pro využitím v zemědělstvím.

Eshop - http://eshop-abex.webnode.cz/   Katalog AGRO CS   

  

Jsme dlouhodobě úspěšná firma, které záleží na její pověsti a která za nejdůležitější aktiva považuje své lidi, své zákazníky a své značky. Snažíme se rozvíjet harmonické vztahy s našimi zákazníky i zaměstnanci. Chceme, aby i naše výrobky zkrášlovaly okolí.

Proto jsme zvolili motto:

„… dělejte s námi svět krásnější“ .

Činnost společnosti AGRO CS je rozdělena do čtyř divizí s různými výrobními programy:

Výrobní a obchodní program Zahradní divize je v současné době nejrozsáhlejší činností, kterou se společnost AGRO CS zabývá. Mezi její pilíře patří: substráty (pro hobby i profi trh), minerální hnojiva, organická hnojiva, organominerální hnojiva, krystalická a kapalná hnojiva, travní směsi, fungicidy, herbicidy, insekticidy a ostatní přípravky na ochranu rostlin, mulčovací kůra, štěpka a ostatní dekorační materiály. AGRO CS má výhradní zastoupení hobby balení hnojiva Kristalon pro Českou republiku. Mezi nejnovější projekty patří největší trávníková školka v tuzemsku, kde pěstujeme několik druhů trávníkových koberců a ucelená řada výrobků pro ekologicky šetrné pěstování.
 
Divize Agroslužby zajišťuje  dodávky hnojiv a komplexní servis zemědělcům i distributorům v regionu i v rámci celé České republiky. Provádí aplikace průmyslových hnojiv a dolomitického vápence, mapování pozemků pomocí GPS. Je významným dovozcem a prodejcem kapalného hnojiva DAM 390 v tuzemsku. Mezi poslední novinky patří rozšíření sortimentu o Sulfam - dusíkaté hnojivo se sírou. Součástí divize Agroslužby je i EKOAKVA laboratoř, akreditovaná pro rozbory půd, krmiv,  substrátů a osiv, rozbory pitných a odpadních vod, kalů a odpadů. Zajišťuje také ekologické poradenství.
 
Strojírenská divize je známa nejen v tuzemsku ale i v zahraničí ve vývoji, výrobě a dodávkách strojů, zařízení a celých provozních souborů pro manipulaci se sypkými hmotami. Výrobním programem strojírenské divize jsou dopravníky, elevátory, plničky pytlů, míchací zařízení, vážící můstky, dávkovací pásové dopravníky, násypky, třídiče, paletizátory, válečkové dráhy a sila. V neposlední řadě je strojírenská divize dodavatelem částí výrobního zařízení pro Zahradní divizi.
 
Divize BioEnergie provozuje bioplynovou stanici o výkonu 1,4 MW umístěnou na okraji města Jaroměř a dále na ni navazující kompostárnu. V obou zařízeních jsou zpracovávány suroviny rostlinného původu. Výstupem je jednak elektrická energie, dále teplo k zásobování tepelné soustavy města Jaroměř. Z kompostárny je potom certifikovaný kompost pro využitím v zemědělstvím.