Co je nového...

Nový BIG BALE Press v Bělorusku
11. 02. 2016

Strojírenská divize AGRO CS právě instalovala v závodě v běloruské Šarkovščině nový lis na velká balení rašeliny, tzv. BIG BALE

Video (ke stažení) zachycuje lisování rašeliny do tzv. big balu, což je kvádr o rozměrech 1100/1200/2350 mm (š x d x v), geometrického objemu cca 3 m³ a hmotnosti cca 1 t. Po rozvolnění balíku vznikne 4 - 5  m³ hmoty.

Lisování se provádí z důvodu úspory místa při přepravě rašeliny. Slisovaných balíků se vejde na kamion 24 ks, tedy se využije celý ložný objem i povolené zatížení dopravního prostředku.

Lis pracuje následovně: rozvolněná a vytříděná rašelina se do lisu dopravuje od zásobního dávkovače pomocí pásového dopravníku. Odtud přechází materiál na krátký vodorovný pásový podavač (zelená část) a odtud již padá do komory lisu (oranžová).

Spodní část komory obsahuje návin předem stanovené zásoby ovinovací strečové fólie, která je v dolní části svařená a tvoří dno budoucího balení. Pod komoru najede automaticky prázdná paleta, komora sjede do dolní polohy a plní se rašelinou. Poté následuje 1. lisování, následně komora vyjíždí nahoru o ½ výšky budoucího big balu a znovu se plní rašelinou, která je nakonec stlačena 2. lisováním. Během vyjíždění komory nahoru je v činnosti ovíjecí zařízení, které spirálovitě obaluje slisovanou rašelinu. Po dokončení lisování sestejným způsobem  ovinuje i 2. polovina, a současně se na spodním plechu komory vytvoří základna pro další big bal.

Následuje svaření a odříznutí fólie a odsun big balu po válečkové dráze k odběru pomocí manipulační techniky.

Celý proces je plně automatický.