Co je nového...

Kompostárna Jaroměř jede na plné obrátky!
17. 06. 2015

Údržba městské či obecní zeleně a zahradnické práce jsou již v plném proudu a tak se nemůžeme divit, že návoz biologicky rozložitelného odpadu jede na plné obrátky. Od 1. dubna 2015 platí povinný sběr biologicky rozložitelného odpadu, který podle vyhlášky musejí obce a města svým občanům zajistit. Bioodpad dle průzkumů tvoří téměř polovinu komunálního odpadu. A tak i kompostárna Jaroměř zaznamenala značný zájem o odběr bioodpadu z obcí a měst, ležících v blízkosti naší působnosti.

Bioodpad je určen k dalšímu zpracování – biologické úpravě (kompostování). Kompostárna je umístěna v areálu bývalé cihelny v Jaroměři. Zpevněná plocha o velikosti 1,6 ha je vodohospodářsky zajištěna. Srážková voda dopadající na zpevněný povrch je sváděna systémem povrchového odvodnění do bezodtokových jímek a dále je využívaná pro technologii kompostování. Plochy určené pro kompostování jsou odcloněny zemními valy s ozeleněním. Kompostárna je koncipovaná jako otevřené aerobní kompostování na volné ploše v trojúhelníkových pásových hromadách za intenzivního provzdušňování častým překopáváním zpracovávaných surovin speciálním překopávačem kompostu. V roce 2014 došlo k celkové opravě zpevněných ploch a výraznému rozšíření roční kapacity kompostárny na nynějších 29 900 t z toho 13 900 t odpadů.

Provoz kompostárny je pro smluvní partnery nepřetržitý, což umožňuje automatická váha s dálkovým přenosem dat. V případě zájmu o služby kompostárny nás neváhejte kontaktovat, rádi Vás osobně provedeme naším provozem.

Kontaktní osoba je Ing. Tomáš Klaus, tel.č. 491 814 194.