Co je nového...

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘ o transformaci čistírenských kalů
17. 10. 2017

Bezplatný seminář "Materiálová transformace čistírenských kalů" proběhne 23. 11. 2017 ve školícím středisku společnosti AGRO CS a.s. v České Skalici. Seminář se bude zabývat otázkou budoucího zpracování a využívání čistírenských kalů jako potenciálního materiálového zdroje na úrovní regionu. 

V říjnu letošního roku je předpokládáno schválení nové směrnice o certifikovaných hnojivech, která zásadně změní podmínky i pro čistírenské kaly a jejich materiálové produkty.

Seminář proběhne za účasti odborníků z významných firem a institucí v oboru technologií pro nakládání a zpracování čistírenských kalů. Klikněte pro více detailů o semináři a v případě zájmu potvrďte účast pomocí návratky.