Co je nového...

10. 05. 2013
  • zvyšuje rychlost rozkladu organických látek
  • urychluje zrání kompostu
  • snižuje objem kompostovaného odpadu
  • kompost provzdušňuje
  • velmi snadná aplikace