AGRO CS a.s. Agroslužby divize EKOAKVA LABORATOŘ

ekoakva laboratoř 1

EKOAKVA LABORATOŘ

Zkušební laboratoř č.1468 akreditovaná ČIA

 

AGRO CS a.s. Česká Skalice

Tel. : 491 457 161, 491 457 148

Fax : 491 452 687

E-mail: agrocs.lab@agrocs.cz

 

Laboratoř je střediskem divize AGROSLUŽBY .

Laboratoř provádí:

odběry vzorků vod pitných, povrchových, podzemních a odpadních, kalů, odpadů, vytěžených zemin, hlušin, sedimentů a půd

rozbory pitných, povrchových, podzemních, odpadních vod, odpadů, kalů, půd, kompostů, hnojiv, substrátů, rašelin, krmiv, zelených rostlin, zeleniny, ovoce, potravin

poradenství

akreditované analýzy

 

Dotazy na akreditovanou laboratoř posílejte zde► agrocs.lab@agrocs.cz